Přírodovědné oddělení > O pracovišti

Publikační činnost pracovníků – výběr

RNDr. Karel Malý, Ph.D.

Goláňová P., Malý K. (2017): Doklady hutnické výroby z doby železné v Olomouci – Neředíně. – Archeologické rozhledy, 69-2017: 44–73.

Hoch A., Bartík J., Malý K., Běhounková L. (2016): Středověké kožené artefakty ze Zelného trhu v Uherském Hradišti. – Slovácko, 58, 157–173. Uherské Hradiště.

Kapusta J., Dolníček Z., Hrubý P., Malý K. (2017): Strusky po tavbě polymetalických rud z lokality Jihlava u mlékárny. –  Archeologia technica, 28/2017, 28–34.

Havlíček J., Výravský J., Malý K. (2018): Nálezy zeolitů v lomu Pohled u Havlíčkova Brodu. – Acta rerum naturalium, 22, 13, 2018. Jihlava.

Frolík J., Malý K. (2017): Chemická analýza archeologického materiálu z prubířské pece v Jezuitské koleji v Kutné Hoře. –  Acta rerum naturalium (Stříbrná Jihlava 2016), 21/2017, 231–237.

Válek J., Malý K., Gonda R., Říhošek J., Skružná O., Kovář M. (2017): Po stopách žďárského mramoru. –  Vydal ÚTAM AV ČR. Praha, 137 pp.

Těsnohlídek J., Malý K., Duffek P. (2015): Mineralogický a chemický rozbor strusek z Palackého náměstí v Počátkách (okr. Pelhřimov). –  Archeologické výzkumy na Vysočině, 6/2015, 56–65. Jihlava.

Malý K., Malíková R. (2018): Sepiolit z mramoru u Studnic (Českomoravská vrchovina).–  Acta rerum naturalium, 22/2018, 13–16. Jihlava.

Hoch A., Gonda R., Malý K. (2018): Vápenná pec – Dolinky u Žďáru nad Sázavou. –  Archeologia technica, 29, 2018, 42–53. Brno.

Gonda R., Malý K. (2019): Dendrochronologické datování konstrukcí Konventského rybníka ve Žďáru nad Sázavou. –  Západní Morava, 23, 2019, 217–221.

Hrubý P., Košťál M., Malý K., Těsnohlídek J. (2019): Středověká úpravna rud u Koječína na Českomoravské vrchovině: k poznání technologií produkce stříbra ve státě posledních Přemyslovců. – Archeologia historica, 44, 2, 949–981.

Malý K., Daňa M., Kapusta J. (2019): Možnosti a omezení ručních XRF analyzátorů při analýzách bronzů. –  Archeologia technica, 30, 2019, 84–88.

Dolníček Z., Malý K., Ulmanová J., Havlíček J., Vrtiška L. (2020): Minerály kontaminovaných granitových pegmatitů z lomu Pohled u Havlíčkova Brodu (moldanubikum), část I: oxidy, karbonáty, silikáty a fosfáty. –  Bulletin Mineralogie Petrologie, 2020, vol. 28, 1, 132–151.

Malý K., Havlíček J., Sobotka J. (2020): Průzkum tzv. Ag-štoly u Utína (Českomoravská vrchovina). –  Acta rerum naturalium, 25, 119–123.

Malý K. (2020): Mineralogické a chemické složení rud, strusek a slitků z lokality Havírna u Štěpánova nad Svratkou. –  Acta rerum naturalium, 25, 111–117.

Malý K., Těsnohlídek J., Duffek P. (2017): Fragmenty zvonů z Pacova a Počátek (okr. Pelhřimov). –  Archeologické výzkumy na Vysočině, 7/2016–2017, 79–87.

 

Jaroslav Havlíček

Pauliš P., Havlíček J., Kopecký S., Sejkora J. (2015): Nový výskyt pegmatitu s fluorapatitem a columbitem – (Fe) u České Bělé u Havlíčkova Brodu. –  Minerál, 22/1.

Pauliš P., Havlíček J., Kopecký S., Pour O. (2015): Anatas a brookit ze středověkého důlního tahu nedaleko Jitkova u Havlíčkova Brodu. –  Minerál, 22/6.

Kopecký S., Pauliš P., Havlíček J., Pour O. (2015): Anatas a brookit z alpské žíly a další novinky z kamenolomu Pohled u Havlíčkova Brodu. –  Minerál, 22/2 .

Pauliš p., V. Venclík, Havlíček J., Pour O., S. Kopecký (2015): Několik mineralogických novinek z polymetalického ložiska Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu. – Minerál 2015/3.

Havlíček J., Výravský J., Malý K. (2018): Nálezy zeolitů v lomu Pohled u Havlíčkova Brodu. –  Acta rerum naturalium, 22, 13, 2018. Jihlava.

Malý K., Havlíček J., Sobotka J. (2020): Průzkum tzv. Ag-štoly u Utína (Českomoravská vrchovina Acta rerum naturalium, 25, 119–123.