Přírodovědné oddělení > Výzkum

Výzkumné projekty – výběr

  • Pokročilé archeometrické metody získávání kvalitních dat k velkým souborům artefaktů ( 2020–dosud), projekt MK (NAKI II), řešitel.
  • Kampanologické památky Vysočiny (2018–dosud), projekt MK (NAKI II), hlavní řešitel za Muzeum Vysočiny Jihlava.
  • Areál těžby stříbra ze 13. století – Havírna (2018–2020), projekt AV ČR a krajů (ArÚ AV ČR), řešitel.
  • Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou (2018–2019), projekt AV ČR a krajů (ÚTAM AV ČR), řešitel.
  • Provenience mramoru historických objektů v okolí Žďáru nad Sázavou (2014–2017), projekt AV ČR a krajů (ÚTAM AV ČR), řešitel.
  • Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (2013–2016), projekt MK NAKI, hlavní řešitel za Muzeum Vysočiny Jihlava.
  • Projekt Internetová encyklopedie dějin Brna (IEDB – CZ.1.07/2.4.00/12.0053), Modul Jihlava (2010–2013), Muzeum Vysočiny Jihlava, řešitel.
  • Mineralogie jihlavského rudního revíru (2007 – 2010), MK ČR, hlavní řešitel.
  • Geneze fluid epigenetických mineralizací (2002 – 2005), GAČR, hlavní řešitel.