Přírodovědné oddělení > Geologie

Vzdělávání

Popularizace geovědních oborů a vzdělávání veřejnosti je podstatnou součástí práce muzejního geologa. V průběhu celého roku jsou pro základní a střední školy k dispozici edukační programy, jejich zaměření je obvykle konkrétně dojednáno s pedagogy. Programy jsou jak interní (v muzeu, ve školách), tak terénní. Jejich délka je od jedné hodiny až po vícedenní exkurze.

Muzejní geolog je vedoucím nebo konzultantem studentských prací (maturitních, bakalářských, magisterských a doktorských), příp. jejich oponentem. Běžné je i vedení nebo konzultace prací SOČ; v minulosti se několik prací SOČ vedených muzejním geologem úspěšně prosadilo v celostátních kolech této soutěže. Muzeum je každoročně pořadatelem krajského kola Geologické olympiády.

Muzejní geolog byl součástí kolektivu, kterému se podařilo dosáhnout vyhlášení Geoparku Vysočina za národní geopark; několik let byl i jeho geologem a momentálně s ním nadále spolupracuje externě.

Muzejní geolog je externím vyučujícím na Ústavu geologických věd PřF MU Brno a na Katedře archeologie Univerzity Hradec Králové.

Galerie vzdělávací činnosti