Přírodovědné oddělení > Mykologie

Sbírky

Mykologická sbírka Muzea Vysočiny Jihlava byla založena v roce 1987 jeho tehdejším pracovníkem Petrem Vampolou. I po jeho odchodu v roce 1992 byla průběžně doplňována novými, ale i dodatečně zpracovanými staršími sběry, dary a výměnou. V posledních letech je rozšiřována pouze nákupy. V současné době čítá 5400 zpracovaných položek. Roku 2019 se rozrostla o nákup asi 1850 položek, celkem je tedy tvořena přibližně 7250 položkami.

Sbírka obsahuje především doklady z Českomoravské vrchoviny, ale také zajímavé a vzácné  nálezy z  jiných  oblastí České republiky a Slovenska. Je výjimečná nejenom tím, že dokumentuje současný stav výskytu chorošovitých hub z uvedených území, ale také tím, že uchovává doklady k řadě prvonálezů a velmi cenný typový materiál několika pro vědu nově popsaných taxonů chorošů (např. Antrodiella  parasitica  Vampola,1991 nebo Antrodiella faginea Vampola & Pouzar, 1996).

Velmi cennou součástí je i specializovaná exsikátová  sbírka  hub  s  názvem  „Polyporales  exsiccati  Čechoslovaciae“. Od roku 1991 je pořizována v kolekcích  po  25  exemplářích  a rozesílána  do  vybraných herbářů významných muzeí, univerzit a vědeckých mykologických  ústavů  24  zemí.  Pro mykology mají  tyto  exsikátové sbírky obrovský význam nejen jako srovnávací materiál,  ale  i  jako  zdroj  nových  mykogeografických  údajů  i  důležitých  informací  o  ekologii  jednotlivých  taxonů.  Díky  tomu  je  jihlavská  mykologická sbírka velmi často citována ve vědeckých mykologických pracích po celém světě.

Galerie sbírek mykologického oddělení