Přírodovědné oddělení > O pracovišti

Publikační činnost pracovníků (výběr, od roku 2010)

Články v odborných časopisech

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2020: Nové nálezy myrmekofilní houby Rickia wasmannii (Ascomycota: Laboulbeniales) v České republice. New finds of the myrmecophilous fungus Rickia wasmannii (Ascomycota: Laboulbeniales) in the Czech Republic. – Acta rerum naturalium, 24: 23–26.

Bezděčková K. & Bezděčka P. 2020: Polydomní kolonie Formica foreli Bondroit, 1918 (Hymenoptera: Formicidae) na lokalitě Štěměchy v roce 2020. A polydomous colony of Formica foreli Bondroit, 1918 (Hymenoptera: Formicidae) at Štěměchy (Czech Republic, District of Vysočina) in 2020. – Acta rerum naturalium, 24: 29–33.

Jindrová H., Hiřman M., Sadílek D., Bezděčka P. & Šťáhlavský F. 2020: Distribution of 18S rDNA clusters in Central European harvestmen of the suborder Eupnoi (Arachnida: Opiliones). – European Journal of Entomology 117: 282–288.

Bezděčková K. & Bezděčka P. 2019: Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) bývalého vojenského prostoru Jemnice. Ants (Hymenoptera: Formicidae) of the former military training ground of Jemnice (Czech Republic, district of Kraj Vysočina). – Acta rerum naturalium, Jihlava, 23: 43–46.

Bezděčka P. & Tajovský K. 2018: Sekáči (Opiliones) CHKO Brdy. – Bohemia centralis 34:149–159.

Holý K., Bezděčková K. & Bezděčka P. 2018: Occurrence of Ogkosoma cremieri Romand (Ichneumonidae: Hybrizontinae) in the Czech Republic with notes on adult behaviour. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 102(2): 139–143.

Werner P., Bezděčka P., Bezděčková K. & Pech P. 2018: An updated checklist of the ants (Hymenoptera, Formicidae) of the Czech Republic Aktualizovaný seznam mravenců (Hymenoptera, Formicidae) České republiky. – Acta RerumNaturalium 22: 5–12.

Bezděčka P., Bezděčková K. & Kvamme T. 2017: Revised checklist of Nordic harvestmen (Opiliones) with five species new to Norway. Arachnologische Mitteilungen 54: 59–62.

Bezděčková K. & Bezděčka P. 2017: Seznam mravenců (Hymenoptera: Formicidae) Kraje Vysočina. List of ants (Hymenoptera: Formicidae) of the Kraj Vysočina region (Czech Republic). – Acta Rerum Naturalium 20: 53–64.

Bezděčková K., Bezděčka P., Macek J. & Malenovský I. 2017: Catalogue of type specimens of ants (Hymenoptera: Formicidae) deposited in Czech museums. – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 57 (1): 295–308.

Bezděčková K. & Bezděčka P. 2016: Zajímavé nálezy mravenců (Hymenoptera: Formicidae) z České republiky. Interesting records of ants (Hymenoptera: Formicidae) from the Czech Republic. – Acta Rerum Naturalium, 19: 23–25.

Kvamme T., Bezděčková K. & Bezděčka P. 2016: Interesting records of ants and Lasius alienus (Förster, 1850) (Hymenoptera, Formicidae) presented new to Norway. – Norwegian Journal of Entomology, 63: 159–163.

Bezděčková K. & Bezděčka P. 2015: Nález mravence Myrmica vandeli (Hymenoptera:Formicidae) na Českomoravské vrchovině. The finding of Myrmica vandeli (Hymenoptera: Formicidae) in the Bohemian-Moravian Highlands (District of Vysočina, Czech Republic).– Acta Rerum Naturalium18: 65–68.

Bezděčková K., Bezděčka P. & Machar 2015: A checklist of the ants (Hymenoptera: Formicidae) of Peru. – Zootaxa4020 (1): 101–13.

Bezděčková K. & Bezděčka P. 2014: Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) lokality Nad Svitákem. – Acta Rerum Naturalium, 17: 65–68.

Bezděčka P. 2013: Jihlava – nová lokalita introdukovaného pavouka Uloborus plumipes Lucas, 1846 (Arachnida: Araneae) v České republice. Jihlava – new location of introduced spider Uloborum plumipes Lucas, 1846 (Arachnida: Araneae) in the Czech Republic. – Acta Rerum Naturalium, 15: 105–106.

Bezděčka P. & Těťál I. 2013: Cardiocondyla elegans Emery, 1869 (Hymenoptera: Formicidae) – nový mravenec pro slovensko. – Folia Faunistica slovaca, 18 (3): 339–342.

Bezděčková K. & Bezděčka P. 2013: Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) evropsky významných lokalit Rybníky u Rudolce a Znětínské rybníky (Kraj Vysočina). Ants of sites of Community Importance rybníky u Rudolce and Znětínské rybníky (district of Kraj Vysočina, Czech Republic). – Acta Rerum Naturalium, 15: 97–101.

Bezděčková K. & Bezděčka P. 2012: Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) mokřadních biotopů na lokalitách Pístovské mokřady, Rančířovský Okrouhlík a Popický rybník. – Acta Rerum Naturalium, 13: 67–70.

Bezděčka P. 2011: Prvonálezy ve fauně sekáčů (Opiliones) České republiky (The first findings in the fauna of harvestmen (opiliones) of the Czech Republic). – Acta Rerum Naturalium 11: 101–104.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2011: Leiobunum limbatum – nový sekáč (Opiliones) pro Slovensko (Leiobunum limbatum – a new harvestman (Opiliones) for Slovakia. – Folia faunistica Slovaca 16 (1): 31–34.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2011: First record of the myrmecophilous fungus Rickia wasmannii (Ascomycetes: Laboulbeniales) in Slovakia. Folia Faunistica Slovaca, 16 (2): 71–72.

Bezděčka P., Bezděčková K., Holec M. & Roušar A. 2011: Trogulus closanicus – nový sekáč (Arachnida: Opiliones) pro Českou republiku (Trogulus closanicus – a new harvestmen (Arachnida: Opiliones) for the Czech Republic). – Klapalekiana, 47: 1–3.

Bezděčková K. & Bezděčka P. 2011: First records of the myrmecophilous fungus Rickia wasmannii (Ascomycetes: Laboulbeniales) in the Czech Republic. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) (96) 1: 193–197.

Bezděčková K. & Bezděčka P. 2011: The two largest known aggregations of mound building wood ants Formica rufa (Hymenoptera: Formicidae) (Dvě největší známé agregace hnízd lesních mravenců Formica rufa (Hymenoptera: Formicidae). – Acta Rerum Naturalium 11: 105–108.

Nedvěd O., Pekár S., Bezděčka P., Líznarová E., Řezáč M., Schmitt M. & Sentenská L. 2011: Ecology of Arachnida alien to Europe. – BioControl 56: 539–550.

Bezděčka P. 2010: Bibliografie české a slovenské opilionologické literatury z let 2008 a 2009 (Czech and Slovak harvestmen bibliography from 2008 to 2009). – Acta Rerum Naturalium 8: 43–46.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2010: First record of Pyramica baudueri (Emery, 1875) (Hymenoptera: Formicidae) from Bulgaria. – Myrmecological News 13: 1–2.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2010: Mravenci ve sbírkách Vlastivědného muzea v Olomouci (Ants in the collections of the Regional Museum in Olomouc). – Acta Rerum Naturalium 8: 51–54.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2010: Mravenci ve sbírkách Muzea Kroměřížska (Ants in the collections of the Museum of Kroměřížska district). – Acta Rerum Naturalium 8: 47–50.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2010: Mravenci ve sbírkách Orlického muzea v Chocni. – Acta Rerum Naturalium 9: 91–93.

Bezděčková K. & Bezděčka P. 2010: Mravenec rašelinný (Formica picea) ve středních Čechách (The black bog ant (Formica picea) in Central Bohemia). – Bohemia centralis, Praha, 30: 115–120.

Bezděčková K. & Bezděčka P. 2010: Formica pressilabris (Hymenoptera: Formicidae) – confirmed occurrence in the Czech Republic. – Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae (Brno) 95(2): 29–35.

Bezděčková K. & Bezděčka P. 2010: Nové nálezy mravence rašelinného – Formica picea na Českomoravské vrchovině (New findings of the black bog ant – Formica picea in the Bohemian-Moravian Highlands (the Czech Republic). – Acta Rerum Naturalium 9: 95–98.

 

Knihy

Bezděčka P., Kovařík P., Machar I. & Poprach K. 2019: Utajení obyvatelé sakrálních památek v historickém území Arcidiecé-ze olomoucké. – Univerzita Palackého Olomouc, 56 pp.

Kolibáč J, Hudec K., Laštůvka Z. & Peňáz M. (eds) 2019: Příroda České republiky, průvodce faunou. – Academia Praha, 466 pp.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2017: Opiliones. In: Hejda R., Farkač J. & Chobot K. [eds], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates).

Bezděčka P., Bezděčková K. & Werner P. 2017: Formicidae. In: Hejda R., Farkač J. & Chobot K. [eds], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates).

Hejkal J., Michálek J., Sychra J., Bezděčka P., Dvořák D., Malenovský I., Melichar V. & Uhlík P. 2014: Přehled zvláště chráněných a ohrožených druhů hub, lišejníků, rostlin živočichů Kraslicka. – Sborník muzea Karlovarského kraje 22: 153–184.

Bezděčka P. 2013: Sekáči. – in p. 297: Karpaš R. Jizerské hory – o rašeliništích, květeně a zvířeně. – Nakladatelství RK, Liberec, 440 pp.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2013: sekáči Pobečví. – Pp. 109–110. In: Kolektiv autorů. Příroda Pobečví. ČSOP Lipník nad Bečvou, 178 pp.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2013: Mravenci Pobečví. – Pp. 139–140. In: Kolektiv autorů. Příroda Pobečví. ČSOP Lipník nad Bečvou, 178 pp.

Holuša J., Dvořák l., Holý K., Bezděčka P. & Bezděčková K. 2013: Blanokřídlí (Hymenoptera). – Pp. 285–293. In. Roháček J., Ševčík J. & Vlk R.: Příroda Slezska. slezské zemské Muzeum Opava, 480 pp.

Vonička P. & Bezděčka P. 2013: Žahadloví blanokřídlí (Aculeata). – in pp. 334–339. Karpaš R. Jizerské hory – o rašeliništích, květeně a zvířeně. – Nakladatelství RK, liberec, 440 pp.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2011: Mravenci ve sbírkách českých, moravských a slezských muzeí. Ants in the collections of Czech, Moravian and Silesian museums. – Muzeum Vysočiny Jihlava, 147 pp.

Bezděčková K. & Bezděčka P. 2011: Ohrožené nelesní druhy mravenců rodu Formica. Formica picea, Formica exsecta, Formica foreli a Formica pressilabris. Endangered onforest Formica ants. Formica picea, Formica exsecta, Formica foreli and Formica pressilabris. – Muzeum Vysočiny Jihlava, 161 pp.

Bezděčka P. 2010: Umbrella species of ants in floodplain forest and main management measures for their biotopes, pp. 108–118. – In. Machar I. (ed.): Biodeversity and Target Management of Floodplain Forests in the Morava River Basin (Czech republic). – Universita Palackého v Olomouci, 227 pp.

Macek J., Straka J., Bogusch P., Dvořák L., Bezděčka P., & Tyrner P. 2010: Blanokřídlí České republiky I., Žahadloví. – Academia Praha, 524 pp.