Přírodovědné oddělení > Výzkum

Výzkumné projekty – výběr, od roku 2010

 • Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání (2019–dosud), INTEREG, výzkumná část
 • Katalog mravenců Kraje Vysočina (2018–dosud), interní projekt MVJ
 • Katalog sekáčů Kraje Vysočina (2018–dosud), interní projekt MVJ
 • Aplikovaný zoologický výzkum sakrálních památkových objektů (kostely, kaple) v historickém území Arcidiecéze olomoucké – bezobratlí (2019), v rámci projektu Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké – výzkum, prezentace a management, NAKI II, s UPOL
 • Ekologie (potravní preference) mravence rašelinného Formica picea (2016–2019), interní projekt MVJ
 • Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014–2017), spolufinancováno Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
 • Studium diverzity myrmekofauny střední a severní Evropy (MVJ ve spolupráci s NIBIO) (2014–dosud)
 • Typový materiál Formicidae v muzeích ČR (2016), interní projekt MVJ
 • Revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov (2012–2015), spolufinancováno Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí, ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, s ČSO (PV)
 • Ochrana hnízdišť bekasiny otavní (2012–2015), spolufinancováno Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, s ČSO (PV)
 • Practical competencies for project activities in the regional development (POPRAR), Research in Peru: Diversity of ant fauna of Peru (2012), s UPOL a MENDELU
 • Myrmekologické sbírky českých, moravských a slezských muzeí – pramenná základna pro studium biodiverzity střední Evropy (2007–2011) – projekt VaV, podpořeno Ministerstvem kultury
 • Vypracování návrhu záchranného programu zvláště chráněných a závažným způsobem ohrožených druhů rodu Formica s málo známou biologií (2007–2011) – podpořeno Ministerstvem životního prostředí