Přírodovědné oddělení > Zoologie

Vzdělávání

Muzejní zoologové se věnují i různým vzdělávacím aktivitám. Píší populárně naučné texty, přednášejí pro širokou veřejnost, připravují výstavy, budují expozice, spolupracují při tvorbě vnitřních, venkovních i online programů pro školy. Rovněž sami vymýšlejí doprovodné akce k výstavám, soutěže apod.

V roli školitelů a konzultantů také podporují studenty SŠ a VŠ při zpracovávání kvalifikačních prací (maturitních, diplomových, dizertačních), případně SOČ, vypracovávají oponentské posudky a příležitostně přednášejí na PřF MUNI a PřF UPOL.

Kromě toho jsou místními organizátory mezinárodního vzdělávacího projektu Science Café, určeného příznivcům vědeckých kaváren a podílejí se na realizaci dalších vědeckopopularizačních akcí, k nimž patří Týden vědy a techniky AVČR nebo Noc vědců. S příznivci zoologie a vědy vůbec komunikují prostřednictvím sociálních sítí (zejména facebook.com/prirodovedcimvj a facebook.com/sciencecafejihlava ).

Autorské výstavy muzejních zoologů po roce 2010

  • Společenský život hmyzu (2013–dosud, putovní)
  • 125 let Muzea Vysočiny Jihlava (2017, zoologická část)
  • S domečkem na zádech (2018)
  • Přírodovědcem v muzeu (2018)
  • Utajení obyvatelé sakrálních objektů (2019, bezobratlí)
  • Není vejce jako vejce (2019)
  • Po stopách brouka Pytlíka (2020, převzato z muzea v Klatovech, doplněno, upraveno)
  • Jan Bechyně – známý neznámý (2020–2021)
  • Photographia Natura (soutěž + výstava, 2003–dosud)

Galerie vzdělávací činnosti