pro školy

Muzeum Vysočiny Jihlava nabízí interní i terénní výukové programy, cykly přednášek i interní výukové pro děti z mateřských škol, žáky základních škol a studenty středních škol, tradiční cyklus přednášek, interní a terénní výukové programy, speciální dílny a přednášky odborných pracovníků pro žáky základních a studenty středních škol.

nabídka programů pro školy pobočky Telč, pobočky Třešť a hradu Roštejn 

nabídka programů muzea v Jihlavě

Přednášky jsou nabízeny v délce jedné vyučovací hodiny (45 min) nebo v rozšířené verzi (90 min), výukové programy pak v délce 2-3 vyučovacích hodin dle typu programu.

Realizaci přednášek a programů lektorsky zajišťují Renata Kremláčková, DiS., Ing. Miloš Podařil, Monika Horáková, BcA. Michaela Krčková a odborní pracovníci Muzea Vysočiny Jihlava.

Cena přednášek a interních programů 30 Kč, terénní programy stojí 80 Kč a dílny pak 60 Kč. Pedagogický doprovod má vstup zdarma.

Kontaktní osoba: Dana Oberreiterová, tel.: 567 573 899, oberreiterova@muzeum.ji.cz