pro školy

Muzeum Vysočiny Jihlava nabízí interní výukové pro děti z mateřských škol, dále tradiční cyklus přednášek, interní i terénní výukové programy, speciální dílny, přednášky odborných pracovníků a nově i komentované procházky pro žáky základních a studenty středních škol.

nabídka programů pro školy pobočky Telč, pobočky Třešť a hradu Roštejn 

nabídka programů muzea v Jihlavě

Muzeum Vysočiny Jihlava je z důvodu rekonstrukce stálých expozic sice uzavřeno, ale naše edukační činnost stále pokračuje!

Vybrané programy lze realizovat v našem Malovaném sále a některé programy, které probíhaly v našich expozicích, jsme se po dobu uzavření muzea rozhodli přinést k vám do školek a škol. Náplň programů bude velmi podobná jako u nás v muzeu. Jen prohlídku expozic nahradíme formou prezentace.

Přednášky jsou nabízeny v délce jedné vyučovací hodiny (45 min) a výukové programy pak v délce 2-3 vyučovacích hodin dle typu programu.

Realizaci přednášek a programů lektorsky zajišťují Renata Kremláčková, DiS., Ing. Miloš Podařil, BcA. Michaela Krčková a odborní pracovníci Muzea Vysočiny Jihlava.

Cena přednášek a interních programů 30 Kč, komentované procházky 50 Kč, programy realizované v MŠ/ZŠ/SŠ 50 Kč, terénní programy stojí 80 Kč a dílny pak 60 Kč. Pedagogický doprovod má vstup zdarma.

Kontaktní osoba: Dana Oberreiterová, tel.: 567 573 899, oberreiterova@muzeum.ji.cz.

pro MŠ

(Program lze realizovat přímo u vás nebo je možná varianta: začátek v Malovaném sále a následně krátká procházka po městě)

  • Jihlavské pověsti (Dětem přiblížíme příběhy z našeho města – během 60 minutového programu se seznámíme se tím kdy, jak a proč byla Jihlava založena. K programu je také připraven pracovní list.)

pro MŠ a ZŠ

(Programy lze realizovat přímo u vás nebo v Malovaném sále)

  • Co jsme se dozvěděli od mamutů
  • Dnes je na programu les
  • Kam chodí Slunce
  • Svět zvaný voda

pro ZŠ a SŠ

(Programy lze realizovat v Malovaném sále)

  • Muzeum škole (tradiční cyklus přednášek z historie Jihlavy)
  • Astronomické programy (Jak funguje obloha; Podivnosti planet; Zrození a smrt hvězdy a Příběh Slunce)
  • Interní programy (Do-ne-be-an-dě-lům; Krajem, krojem, hudbou, tancem; Iglau a Gustav Mahler a Jihlava)
  • Dílny (Renesanční dílny; Ruční papír; Jak se dělá kniha a Linoryt)
  • Komentované procházky (Gustav Mahler a Jihlava; Heulos; Smetanovy sady a Hradby)