pro školy

muzejní programy pro 1. stupeň ZŠ

Muzeum Vysočiny Jihlava nabízí přednášku (45 min.) a interní výukové programy v délce 60-120 min. pro žáky prvních stupňů základních škol.

Přednáška a výukové programy probíhají v expozicích a v edukačním prostoru Muzea Vysočiny Jihlava. Realizaci programů zajišťují lektoři Renata Kremláčková, DiS., a Ing. Miloš Podařil.

Cena přednášek a interních programů je 30 Kč za osobu, pedagogický doprovod má vstup zdarma.

Kontaktní osoba: Dana Oberreiterová, tel.: 567 573 899, oberreiterova@muzeum.ji.cz.

Výpravy za historií a Přírodovědné výpravy do muzea

leták ke stažení: Výpravy za historií a Přírodovědné výpravy do muzea (1. stupeň ZŠ)

 • Výpravy za historií:
  • Svět památek: Co po nás zůstane?: Historické slohy, stavební a umělecké památky Jihlavy a okolí, péče a ochrana památek (přednáška 45 min.).
  • Poklady stříbrné Jihlavy: Návštěva stálých expozic jihlavského muzea, seznámení s historií Jihlavy a s přírodou Českomoravské vrchoviny.
  • Krajem, krojem, hudbou, tancem: Etnologická exkurze do jazykových, krojových, zvykových a hudebních specifik regionu.
 • Přírodovědné výpravy do muzea: Programy se uskuteční v expozicích mezi vystavenými sbírkovými předměty a živočišnými exponáty. Jednotlivé programy začínají stručným nástinem tématu ve formě pohádky a poté navazují plněním úkolů přímo v expozici, která se daným tématem zabývá.
  • Co jsme se dozvěděli od mamutů: Program o tom, co se dělo v poslední době ledové a jak s tím souvisejí rašeliniště.
  • Dnes je na pořadu les: Program o lesích Českomoravské vrchoviny a jejích obyvatelích.
  • Kam chodí Slunce: Program přibližuje otevřenou krajinu a nelesní živočichy.
  • Svět zvaný voda: Program zaměřený na vodní zvířenu.

Astronomie

leták ke stažení: Astronomie (ZŠ a SŠ)

 • Jak funguje obloha: Jak vypadá obloha a co všechno lze spatřit pouhým okem nebo malým dalekohledem? Jak a proč se obloha otáčí?
 • Podivnosti planet: Každá planeta v naší sluneční soustavě je zcela originální a něčím unikátní, něčím podivná. Program kromě ucelených informací o tom, jak vlastně naše sluneční soustava vypadá, poskytuje i přehled vybraných „podivuhodností“ jednotlivých planet.
 • Zrození a smrt hvězdy: Program o vzniku, životě a zániku hvězd.
 • Příběh Slunce: Příběh Slunce propletený s příběhem lidského poznávání Slunce.