pro školy

muzejní programy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Muzeum Vysočiny Jihlava nabízí interní výukové programy pro žáky druhých stupňů základních škol a studenty středních škol.

Cena přednášek a interních programů je 30 Kč za osobu, pedagogický doprovod má vstup zdarma.

Kontaktní osoba: Dana Oberreiterová, tel.: 567 573 899, oberreiterova@muzeum.ji.cz.

Přírodovědné výpravy do muzea

Výukové programy v délce 120–180 min. probíhají v expozicích Muzea Vysočiny Jihlava. Realizaci programů zajišťuje lektorka Renata Kremláčková, DiS.

leták ke stažení: Přírodovědné výpravy do muzea (2. stupeň ZŠ a SŠ)

 • Co jsme se dozvěděli od mamutů: Program o tom, co se dělo v poslední době ledové a jak s tím souvisejí rašeliniště.
 • Dnes je na pořadu les: Program o lesích Českomoravské vrchoviny a jejích obyvatelích.
 • Kam chodí Slunce: Program přibližuje otevřenou krajinu a nelesní živočichy.
 • Svět zvaný voda: Program zaměřený na vodní zvířenu

Interní programy

Muzejní výukové programy díky možnostem, které skýtá zázemí muzea, přináší netradiční propojení netradičních témat z různých oborů. Programy jsou nabízeny ve standardní délce 2–3 vyučovacích hodin dle typu programu.

Výukové programy probíhají v edukačním prostoru a v expozicích Muzea Vysočiny Jihlava. Realizaci programů zajišťuje Renata Kremláčková, DiS., Ing. Miloš Podařil a RNDr. Karel Malý, Ph.D.

leták ke stažení: Interní programy (2. stupeň ZŠ a SŠ)

 • Poklady stříbrné Jihlavy: Historie Jihlavy a příroda Českomoravské vrchoviny pro první stupeň ZŠ.
 • ABC archeologie: Objevení archeologického nálezu, jeho zdokumentování a uložení do muzejních sbírek.
 • DO-NE-BE-AN-DĚ-LŮM: Fenomén smrti zasazený do kulturně historického kontextu – záhadné obyčeje a rituály, různé podoby pohřbů.
 • Krajem, krojem, hudbou, tancem: Etnologická exkurze do jazykových, krojových, zvykových a hudebních specifik regionu.
 • Kam horník nemůže, tam nastrčí permoníka: Těžba a zpracování stříbrných rud na Jihlavsku ve 13. a 14. století.
 • Svět pod námi: Geologický vývoj Českomoravské vrchoviny, významné regionální mineralogické lokality a minerály.
 • Gustav Mahler a Jihlava – hudba v ulicích: Mahlerova hudba – poslechy; město v období Mahlerova pobytu v Jihlavě a dobový kontext.
 • Křížem krážem muzeem: Muzejní historie, struktura a odborná muzejní činnost zábavnou formou.
 • Iglau: Soužití českých a německých obyvatel v historii Jihlavy.

Muzeum škole

Přednášky v tradiční délce jedné vyučovací hodiny (45 min) probíhají v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava.
Realizaci přednášek a programů zajišťuje lektorka Renata Kremláčková, DiS.

leták ke stažení: Muzeum škole (ZŠ a SŠ)

 • Svět památek: Co po nás zůstane?: Historické slohy, stavební a umělecké památky Jihlavy a okolí, péče a ochrana památek.
 • Budujeme nový svět: Jihlava po 2. světové válce až do roku 1968.
 • Město, ve kterém žijeme I: Stříbrné základy: Historie Jihlavy od pravěku do 14. století.
 • Město, ve kterém žijeme II: Velké století: Jihlava v pozdním středověku a renesanci / 16. stol.
 • Město, ve kterém žijeme III: Ve znamení změn: Historie města od 17. století od vzniku první republiky.
 • Město, ve kterém žijeme IV: Kde domov můj?: Jihlava v letech 1918-1989

Astronomie

Programy probíhají v edukačním prostoru muzea a jejich realizaci zajišťuje Ing. Miloš Podařil.

leták ke stažení: Astronomie (ZŠ a SŠ)

 • Jak funguje obloha: Jak vypadá obloha a co všechno lze spatřit pouhým okem nebo malým dalekohledem? Jak a proč se obloha otáčí?
 • Podivnosti planet: Každá planeta v naší sluneční soustavě je zcela originální a něčím unikátní, něčím podivná. Program kromě ucelených informací o tom, jak vlastně naše sluneční soustava vypadá, poskytuje i přehled vybraných „podivuhodností“ jednotlivých planet.
 • Zrození a smrt hvězdy: Program o vzniku, životě a zániku hvězd.
 • Příběh Slunce: Příběh Slunce propletený s příběhem lidského poznávání Slunce.