pro školy

muzejní programy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Muzeum Vysočiny Jihlava nabízí přednášky a interní výukové programy pro žáky druhých stupňů základních škol a studenty středních škol.

Přednášky a výukové programy v délce 45-60 min. probíhají v edukačním prostoru a v expozicích Muzea Vysočiny Jihlava. Realizaci programů zajišťují Ing. Alexandra Štěrbová, Ing. Miloš Podařil a Renata Kremláčková, DiS.

Cena interních programů je 30 Kč za osobu, pedagogický doprovod má vstup zdarma.

Kontaktní osoba: Dana Oberreiterová, tel.: 567 573 899, e-mail: oberreiterova@mvji.cz.

Programy v expozicích:

Aktuální programy:

 • Křížem krážem muzeem: Komentovaná prohlídka muzea (lze zvolit prohlídku historických expozic, přírodovědných expozic nebo prohlídku všech muzejních expozic).
 • Výpravy za historií Jihlavy „Založení Jihlavy a jihlavské pověsti“: Výukový program, během kterého si žáci a studenti projdou historické expozice muzea a hravou formou si pomocí pověstí osvojí příběhy o Jihlavě a její historii – jde především o příběhy o založení Jihlavy a o historii dolování stříbra (pověst o hrnčíři, pověst o zvonu Zuzaně, Trucbábě, o přepadení Jihlavy, tzv. Kapří den a další). Součástí programu je ražba vlastního brakteátu.
 • Příroda Českomoravské vrchoviny: Prohlídka přírodovědných expozic s výukovým programem, během které si žáci a studenti osvojí nové přírodovědné poznatky, které následně využijí ve hře, ve které budou pomocí indicií zodpovídat odborné otázky a plnit praktické úkoly v expozicích.
 • Svět pod námi: Výukový program zaměřený na geologický vývoj Českomoravské vrchoviny, významné regionální mineralogické lokality a minerály.
 • Geologem na zkoušku: Žáci a studenti se seznámí s fungováním muzea z druhé strany. Na vlastní kůži si vyzkouší práci geologa a také se seznámí s procesy provázející sbírkový předmět na cestě od jeho nálezu až po uložení do muzejních sbírek. -> Program bude možné realizovat cca od listopadu 2023

Na čaj do muzea

Přednášky v tradiční délce jedné vyučovací hodiny (45 min) probíhají v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava. Realizaci přednášek a programů zajišťuje lektorka Renata Kremláčková, DiS.

Aktuální přednášky:

Jihlava – naše město: Cyklus přednášek o Jihlavě.

 • Co po nás zůstane: První z přednášek, která má za úkol poskytnout úvod k následujícím přednáškám. Společně se zamyslíme nad tím, co všechno je historický pramen, jak místa a věci okolo nás o historii vypráví. Představeny budou stavební i umělecké slohy, jihlavské budovy a umělecká díla, která je reprezentují.
 • Stříbrné základy: Jak Jihlava vznikla, jací zde byli obyvatelé, jaké důležité domy a kostely vznikaly v nejstarší historii města. V této přednášce se dozvíte o historii města v období od 13. do počátku 16. století.
 • Velké století: Jihlava v období renesance – rozkvět vzdělanosti i kultury. Naše vyprávění začne na počátku 16. století a končit bude na začátku třicetileté války.
 • Ve znamení změn: Třicetiletá válka a její následky. Idylická nálada velkého století se proměňuje a Jihlava začíná jedno z nejnáročnějších období své historie. Po válce přichází baroko a město se pomalu zotavuje z následků, které měl pobyt švédské armády. Naše vyprávění bude končit obdobím první republiky a počátkem první světové války.
 • Kde domov můj: Obě světové války byly pro Jihlavu náročnými časy. Po druhé světové válce se ale takzvaný jihlavský jazykový ostrov zásadně mění. Původní starousedlíci z Jihlavy odchází či jsou odsunuti. Hledání nové identity města je nelehký úkol. Naše vyprávění končí v roce 1989.

Astronomie

Programy probíhají v edukačním prostoru muzea a jejich realizaci zajišťuje Ing. Miloš Podařil.

Aktuální programy:

 • Jak funguje obloha: Jak vypadá obloha a co všechno lze spatřit pouhým okem nebo malým dalekohledem? Jak a proč se obloha otáčí?
 • Podivnosti planet: Každá planeta v naší sluneční soustavě je zcela originální, něčím unikátní a něčím podivná. Program kromě ucelených informací o tom, jak vlastně naše sluneční soustava vypadá, poskytuje i přehled vybraných „podivuhodností“ jednotlivých planet.
 • Zrození a smrt hvězdy: Program o vzniku, životě a zániku hvězd.
 • Příběh Slunce: Příběh Slunce propletený s příběhem lidského poznávání Slunce.