pro školy

muzejní programy pro MŠ

Muzeum Vysočiny Jihlava nabízí interní výukové programy pro děti z mateřských škol.

Výukové programy v délce 60-90 min. probíhají v expozicích Muzea Vysočiny Jihlava.

Realizaci přednášek a programů lektorsky zajišťují Renata Kremláčková, DiS. a Ing. Miloš Podařil.

Cena přednášek a interních programů je 30 Kč za osobu, pedagogický doprovod má vstup zdarma.

Kontaktní osoba: Dana Oberreiterová, tel.: 567 573 899, oberreiterova@muzeum.ji.cz.

Interní výukové programy pro mateřské školy: Poklady stříbrné Jihlavy – poprvé v muzeu a Přírodovědné výpravy do muzea (pdf):

  • Poklady stříbrné Jihlavy – poprvé v muzeu: Program je připraven pro vyšší ročníky mateřských škol. Uvítá předškoláky coby plnohodnotné návštěvníky muzea. Při procházce muzeem představí dětem všechny stálé expozice a jednoduchou formou je seznámí s jejich obsahem.
  • Přírodovědné výpravy do muzea:
    • Co jsme se dozvěděli od mamutů: Program o tom, co se dělo v poslední době ledové a jak s tím souvisejí rašeliniště.
    • Dnes je na pořadu les: Program o lesích Českomoravské vrchoviny a jejích obyvatelích.
    • Kam chodí Slunce: Program přibližuje otevřenou krajinu a nelesní živočichy.
    • Svět zvaný voda: Program zaměřený na vodní zvířenu