pro školy

muzejní programy pro MŠ

Muzeum Vysočiny Jihlava nabízí interní výukové programy pro děti z mateřských škol.

Výukové programy v délce 45-60 min. probíhají v expozicích Muzea Vysočiny Jihlava.

Realizaci přednášek a programů lektorsky zajišťují Ing. Alexandra Štěrbová a Ing. Miloš Podařil.

Cena přednášek a interních programů je 30 Kč za osobu, pedagogický doprovod má vstup zdarma.

Kontaktní osoba: Dana Oberreiterová, tel.: 567 573 899, oberreiterova@mji.cz.

Programy v expozicích:

 • Za zvířátky z pohádek: Výukový program zaměřený na nejmenší návštěvníky muzea. Děti se zábavnou formou seznámí se zvířátky, která znají z pohádek a také zjistí, co všechno si o nich mnohdy myslíme špatně.
 • Výpravy za historií Jihlavy „Založení Jihlavy a jihlavské pověsti“: Při procházce muzeem dětem představíme část stálé muzejní expozice a prostřednictvím pověstí se děti seznámí s příběhy o založení Jihlavy a o dolování stříbra. Součástí programu je i ražba brakteátu a zpracování jednoduchého pracovního listu.
 • Přírodovědné výpravy do muzea:
  • Co jsme se dozvěděli od mamutů: Program o tom, co se dělo v poslední době ledové a jak s tím souvisejí rašeliniště.
  • Dnes je na pořadu les: Program o lesích Českomoravské vrchoviny a jejích obyvatelích.
  • Kam chodí Slunce: Program přibližuje otevřenou krajinu a nelesní živočichy.
  • Svět zvaný voda: Program zaměřený na vodní zvířenu.