pro školy

terénní programy

Muzeum Vysočiny Jihlava nabízí také výukové programy v terénu. Programy jsou určené žákům základních a studentům středních škol. Programy probíhají ve městě i ve vybraných lokalitách ve volné krajině.

Délka terénních programů je určena vždy po předchozí domluvě. Realizaci programů zajišťují odborní pracovníci Muzea Vysočiny Jihlava.

Cena terénních programů je 80 Kč za osobu. Účast pedagogického doprovodu je zdarma.

Kontaktní osoba: Dana Oberreiterová, tel.: 567 573 899, oberreiterova@muzeum.ji.cz

leták ke stažení: terénní programy (pdf)

  • Do terénu s archeologem – naučná stezka Rudný-Šacberk: Komentovaná stezka Po stopách dolování na Jihlavsku – ukázky pozůstatků po dolování stříbra (realizace v období mimo hlavních archeologických prací, tj. od 1. 11. do 31. 3.).
  • Do terénu s archeologem – zaniklá středověká ves Bradlo u Hosova: Program je zaměřen na každodenní život středověkého venkovana – ukázky zaniklých středověkých objektů (realizace v období mimo hlavních archeologických prací, tj. od 1. 11. do 31. 3.).
  • Svět pod námi: Poznávání hornin, nerostů a geologických jevů v regionu za pomoci vědeckých metod přímo v terénu.
  • Geologie a ochrana životního prostředí: Geofaktory životního prostředí, možná rizika těžby nerostných surovin a možnosti jejich eliminace.
  • Botanická vycházka: Seznámení se s metodikou práce botanika v terénu spojené s rozpoznáváním vegetačních typů (biotopů) a jejich charakteristických druhů.
  • Jihlava v hledáčku objektivu: Proměny města v čase ve srovnání dobových fotografií a současného pohledu přes objektiv fotoaparátu.
  • Jihlavské historii na stopě: Pátrání po významných stavebně historických památkách centra Jihlavy.