projekt

Restaurování – praporce

Program: Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (Ministerstvo kultury ČR)

Kapitola: ISO II/D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí – skupina c – Náročné restaurování, konzervování a preparování

Řešitel: akad. mal. Martin Kos , e-mail: kos@muzeum.ji.cz

Restaurování sbírkových předmětů: 1) cechovní praporec cechu soukeníků ze sbírky v Třešti, 2) cechovní praporec cechu postřihačů ze sbírky muzea v Jihlavě.

Cíl projektu: Restaurování sbírkových předmětů.

Typ projektu: neinvestiční

Plánovaný termín projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

zpět na projekty