ukončené projekty

projekty ukončené v roce 2022:

Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví
NAKI II (Ministerstvo kultury České republiky)

již dříve ukončené projekty:

Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou

Areál těžby stříbra ze 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou

Interreg AT-CZ I-Cult

Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku

Přírodní rozmanitost Vysočiny

Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva

Konzervace dřeva z archeologických nálezů

Mineralogie jihlavského rudního revíru – projekt VaV, podpořeno Ministerstvem kultury

Celostátní projekt – Podpora tradiční lidové kultury – kategorie A – 5. část, na základě vládního usnesení, podpora Ministerstva kultury ČR

Restaurování Betlému manželů Vostrých, inv.č. Te-33/1, I. etapa. , podpořeno Ministerstvem kultury ČR

Myrmekologické sbírky českých, moravských a slezských muzeí – pramenná základna pro studium biodiverzity střední Evropy (2007-2011) – projekt VaV, podpořeno Ministerstvem kultury

Vypracování návrhu záchranného programu zvláště chráněných a závažným způsobem ohrožených druhů rodu Formica s málo známou biologií (2007-2011)– podpořeno Ministerstvem životního prostředí

Restaurování souboru archiválií z historické podsbírky

Restaurování obrazu Marzy Johanna Heinricha: Přepadení Jihlavy

Restaurování sbírky cechovních praporců

Dolnorakouská zemská výstava – výstavní projekt, podpořeno z Programu přeshraniční spolupráce

Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě – rozvoj turistických atraktivit krajského města

Krabice na herbářové položky, podpořeno Ministerstvem kultury

Repreparace části Dalbergovy ornitologické sbírky, podpořeno Ministerstvem kultury

Internetová encyklopedie dějin Brna – Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky

Záchranný výzkum lidové architektury na okrese Jihlava, specifikum bývalého jihlavského jazykového ostrova, podpořeno Ministerstvem kultury ČR

Mykologický inventarizační průzkum lokality „Chmelná“ – grantový program Krajina Vysočiny 2009 Fondu Vysočiny