Propagačně-programové oddělení

Propagačně-programové oddělení je nejnověji ustavené oddělení Muzea Vysočiny Jihlava. I když se přímo nevěnuje muzejním sbírkám, je činnost tohoto oddělení neoddělitelně spjata s celým chodem muzea.

Hlavním posláním této sekce je sestavování ročního plánu výstav, přednášek, doprovodných a dalších kulturních akcí muzea a organizační zajištění jejich pořádání. Toto oddělení se podílí i na přípravě a realizaci výstav, ať už jsou to autorské výstavy v působivých prostorách Kavárny Muzeum nebo výstavy v muzejních budovách.

Propagačně-programové oddělení dále provádí redakční zpracování tiskovin a elektronických informačních materiálů vydávaných muzeem – připravuje informační čtvrtletník Museum Factum, redakčně se podílí na sbornících archeologického a společensko-vědného oddělení a posléze zajišťuje jejich výrobu a distribuci.

Zajišťuje dále dokumentaci činnosti a akcí muzea a jejich následnou archivaci – vede muzejní archiv. Provádí průběžnou aktualizaci webových stránek muzea a udržuje obecnou komunikaci muzea s veřejností. Připravuje, koordinuje a prakticky provádí komplexní propagaci činnosti a akcí muzea. 

V kompetenci Propagačně-programového oddělení je rovněž chod vestibulu muzea s pokladnou a vstupem pro návštěvníky a zajišťování návštěvnického servisu (dozor v expozicích, průvodcovské služby). Nedílnou součástí náplně oddělení je i lektorská činnost – po nástupu Renaty Kremláčkové, DiS., na mateřskou dovolenou, je nyní lektorská činnost v gesci Ing. Alexandry Štěrbové. Tradiční a léty osvědčená nabídka cyklu přednášek pro základní školy s názvem Muzeum škole je rozšířena o interaktivní programy z oblasti archeologie, přírodních a humanitních věd.

Mgr. Ludmila Moržolová

zástupce ředitele, redaktor

tel.: 567 573 899, mobil: 734 385 117

morzolova@mvji.cz

Dana Oberreiterová

komunikace s veřejností, správa webu

tel.: 567 573 899, mobil: 734 385 117

oberreiterova@mvji.cz

Ing. Alexandra Štěrbová

animátor, lektor

tel.: 567 573 896

sterbova@mvji.cz

Ing. Miloš Podařil

projektový manažer, edukátor

tel.: 567 573 896, mobil: 603 441 681

podaril@mvji.cz