První fáze opravy fasád ukončena

Na konci listopadu 2022 skončila první fáze oprav fasád muzejních domů č. p. 57 a 58 na Masarykově náměstí. Činnost realizačních firem (Štukatérství Krejčí, Truhlářství Javůrek, Otakar Marcin) trvala téměř čtyři měsíce. Jejím výsledkem jsou bohatě štukově zdobené fasády obou domů a nová okna ve všech patrech. Jak štuky, tak i výsledná barevnost fasád odpovídá historickému vzhledu budov a vznikla po intenzivní spolupráci investora, projektanta, orgánů památkové péče a realizačních firem. Přes zimu budou práce přerušeny a obnoveny budou na jaře 2023: bude dokončena oprava fasád přízemní části budov a budou zde instalovány dřevěné výkladce. Kompletní ukončení opravy fasád se předpokládá v červnu 2023.

RNDr. Karel Malý, Ph.D.