Programy realizované na hradě Roštejně

PŘÍRODA (SKORO) VŠEMI SMYSLY

Cena programu je 80 Kč za žáka.

Účastníci programu se hravou formou seznámí s historií hradu a pojmem myslivost. Vyzkouší si stopování a seznámí se (mimo jiné) za pomoci hmatové hry s různými pobytovými stopami. Poznají, že nejen za pomoci vábniček mohou v lese „lovit“ i svým sluchem. Poznají různé výtvarné techniky a pomůcky pro neinvazivní pozorování a zachycování přírody. Navštíví interaktivní expozici hradu „Příroda, lovectví a myslivost“ a vše, co se předtím naučili, si zde budou moci vyzkoušet.

STŘEDOVĚKÝ ČLOVĚK

Cena programu je 100 Kč za žáka.

Účastníci programu se neformálním způsobem seznámí s pojmy jako středověká kolonizace, gotika, hrady, kláštery, středověké stavy, apod. Otestují si měření za pomoci historický měr a seznámí se s jejich rozdíly oproti mírám dnešním. Dozvědí se o stravování ve středověku a budou moci na vlastní kůži zažít náročnost přípravy pokrmů. Vyzkouší si další aspekty života ve středověku – tělesná cvičení i obtížnost výroby textilu. Navštíví expozici hradu „Lovecké sídlo v proměnách dějin“, kde budou moci uplatnit některé své získané kompetence.