Programy pro děti

Edukační program „Příroda všemi smysly“

Edukační program vhodný zejména pro I. stupeň ZŠ je možné uzpůsobit i pro II. stupeň, eventuálně MŠ. Program trvá celkem 3 – 4 hodiny (dle vzájemné dohody s pedagogickým dozorem). Účastníci programu se:

  1. hravou formou seznámí s historií hradu a pojmem myslivost
  2. vyzkouší si stopování a seznámí se (mimo jiné) za pomoci hmatové hry s různými pobytovými stopami
  3. poznají, že nejen za pomoci vábniček mohou v lese „lovit“ i svým sluchem 
  4. poznají různé výtvarné techniky a pomůcky pro neinvazivní pozorování a zachycování přírody
  5. navštíví interaktivní expozici hradu „Příroda, lovectví a myslivost“ a vše, co se předtím naučili, si zde budou moci vyzkoušet

Celková cena programu je 80 Kč/žák. Na realizaci programu je potřeba se domluvit se správou hradu.

Program se dá velmi vhodně zapojit do tzv. šablon a po dohodě je zejména v zimním období možné s jeho rozšířením vyjet i k vám do školy. Neváhejte nás kontaktovat kvůli podrobnostem.