Společensko-vědné oddělení

Společensko-vědné oddělení zkoumá a zpracovává hmotné i nehmotné historické dědictví regionu. Zajišťuje odbornou dokumentaci a evidenci sbírkového historického fondu, vede sbírkové evidence v příslušných přírůstkových a inventárních knihách. Vede agendu zápůjček, výpůjček a přechodných přemístění. Realizuje plánované periodické i mimořádné inventarizace fondu, doplňuje historické sbírky muzea.

Je ústředním pracovištěm organizace pro úkoly související s centrální evidencí sbírek na MK ČR.

Zodpovídá za stav historických sbírek uložených v depozitářích a expozicích, za jejich ochranu před poškozením a za zajištění odpovídajících podmínek pro jejich uložení. Zajišťuje výběr a přípravu sbírkových předmětů k restaurátorskému ošetření. Umožňuje zpřístupnění sbírkových fondů pro studijní a vědecké účely, podílí se z odborného a dokumentačního hlediska na realizaci expozic a krátkodobých výstav.

Koordinuje práce se sbírkami na pobočkách v Třešti, Telči a hradu Roštejně.

historická podsbírka, historická podsbírka v Telči, historická podsbírka v Třešti, numizmatická podsbírka, podsbírka hradu Roštejn, astronomická podsbírka | historický výzkum

akad. mal. Martin Kos

vedoucí společensko-vědného oddělení, historik umění

tel.: 567 573 895

kos@mvji.cz

PhDr. Radim Gonda, Ph.D.

historik starších dějin

tel.: 567 573 897

gonda@mvji.cz