stálé expozice

Stálé muzejní expozice v Jihlavě, na pobočce v Telči a Třešti, včetně prohlídkových tras na hradě Roštejn zachycují historický vývoj a podobu přírody a krajiny Českomoravské vrchoviny se zaměřením na Jihlavsko, Telčsko a Třešťsko.

Od 1. ledna 2023 je jihlavské muzeum z důvodu rekonstrukce stálých expozic pro návštěvníky uzavřeno. Stávající expozice byly otevřeny v roce 2007 a po patnáctiletém „užívání“ si už určitě nějakou inovaci zaslouží. Některé celky se dočkají „pouze“ vylepšení, ale třeba historická sekce dostane úplně novou tvář. Návštěvníci se však mohou těšit i na naprosté novinky. Předběžný termín pro otevření je stanoven na září 2023.

Telčská pobočka nyní sídlí v areálu bývalého špitálu na Starém městě v Telči. Nová expozice Křehká krása rašelinišť, která se skládá z dílčích expozic Krajina na houpačce, Ostrovy dávno ukrytých pokladů a Na počátku byl kámen, je nainstalována a připravena. Návštěvníkům se pobočka otevře po zimní pauze v dubnu 2023…

Expozice pobočky v Třešti se nachází v tzv. Schumpeterově domě. Návštěvníci zde naleznou prezentaci známých třešťských betlémů. Předměty pocházející z třešťského zámku jsou vystaveny v části Zámecký pokoj. Osobnost významného ekonoma J. A. Schumpetera je připomenuta v samostatné expoziční části, stejně jako bohatá historie třešťského průmyslu.

Hrad Roštejn otevřel zcela nové prohlídkové trasy po ukončení rozsáhlé rekonstrukce v roce 2021. Nabízí interaktivní prohlídkový okruh „Příroda, lovectví a myslivost“, který bez průvodce prezentuje zábavnou formou fenomény okolní krajiny i tradici lovu a myslivosti. Druhý okruh nese název „Lovecké sídlo v proměnách dějin“. Spolu s průvodcem návštěvníci poznají život na hradě od gotiky po dvacáté století. Nevšední zážitek nabízí také výstup na atypickou sedmibokou hradní věž, z jejíhož vrcholu ve výšce téměř 50 metrů je překvapující rozhled krajinou Jihlavských vrchů.

expozice v Jihlavě

expozice pobočky Telč

expozice pobočky Třešť

prohlídkové okruhy hradu Roštejn