stálé expozice

Stálé muzejní expozice v Jihlavě, na pobočce v Telči a Třešti, včetně prohlídkových tras na hradě Roštejn zachycují historický vývoj a podobu přírody a krajiny Českomoravské vrchoviny se zaměřením na Jihlavsko, Telčsko a Třešťsko.

Jihlavské muzeum založené v roce 1892 se nachází na Masarykově náměstí ve dvou architektonicky cenných domech, které byly pro muzejní účely vzájemně propojeny. Neživou přírodu lze poznat v expozici geologie, s živou přírodou se mohou návštěvníci seznámit v expozicích věnovaných lesům, otevřené krajině, životu ve vodě a v jejím okolí. Vývoj krajiny zachycuje expoziční část nazvaná Od dob ledových. Historické expozice mapují vývoj Jihlavy a okolí od jejích počátků až do bouřlivého 20. století. Své specifické místo v podzemních prostorách muzea má samostatná expozice věnovaná dolování stříbra a mincování na Českomoravské vrchovině.

Stálé expozice pobočky muzea v Telči jsou nyní umístěny v provizorní podobě v prostorách Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči. Jsou zde představeny části z původních expozic muzea, které se nacházely na Státním zámku v Telči – Telč v průběhu staletí, Měšťanský pokoj, Selská jizba a Africká sbírka manželů Foitových.

Expozice pobočky v Třešti se nachází v tzv. Schumpeterově domě. Návštěvníci zde naleznou prezentaci známých třešťských betlémů. Předměty pocházející z třešťského zámku jsou vystaveny v části Zámecký pokoj. Osobnost významného ekonoma J. A. Schumpetera je připomenuta v samostatné expoziční části, stejně jako bohatá historie třešťského průmyslu.

Hrad Roštejn otevřel zcela nové prohlídkové trasy po ukončení rozsáhlé rekonstrukce v roce 2021. Nabízí interaktivní prohlídkový okruh „Příroda, lovectví a myslivost“, který bez průvodce prezentuje zábavnou formou fenomény okolní krajiny i tradici lovu a myslivosti. Druhý okruh nese název „Lovecké sídlo v proměnách dějin“. Spolu s průvodcem návštěvníci poznají život na hradě od gotiky po dvacáté století. Nevšední zážitek nabízí také výstup na atypickou sedmibokou hradní věž, z jejíhož vrcholu ve výšce téměř 50 metrů je překvapující rozhled krajinou Jihlavských vrchů.

expozice v Jihlavě

expozice pobočky Telč

expozice pobočky Třešť

prohlídkové okruhy hradu Roštejn