Stříbrná Jihlava

Stříbrná Jihlava je název konference konané již od roku 1995, a to vždy jednou za tři roky. Jejím obsahem jsou příspěvky badatelské práce v oblasti dějin a archeologie hornictví a hutnictví, ovšem s vyloučením moderní průmyslové doby. Ačkoliv název konference vychází z původního konceptu studia dějiny těžby stříbra a rud na Českomoravské vrchovině, vítány jsou zpravidla všechny příspěvky, které se zabývají výzkumem starého rudního hornictví i v jiných regionech celé Evropy. Cílem je diskuze a výměna informací, týkajících se všemožných aspektů těžby a zpracování rud od protohistorických období až do 18. století. Vítány jsou příspěvky k metodám výzkumu starých prací či pozůstatků po úpravě a hutnictví rud. Pořadatelem konference je Muzeum Vysočiny Jihlava, od roku 2004 v těsné spolupráci se společností Archaia Brno. Na pořádání konference se podílí též Statutární město Jihlava a Kraj Vysočina. Od roku 2004 má konference rovněž mezinárodní charakter; výsledky své práce zde přednesli mimo jiné vedle badatelů tuzemských také kolegové z Francie, Velké Británie, Německa, Rakouska, Itálie, Slovenska Polska. Trendem konference je slučování příspěvků do tematických, popř. regionálních bloků. Konference je tradičně příhodným místem pro setkávání, navazování nových kontaktů a výměnu zkušeností.

Stříbrná Jihlava 2022

Jubilejní desátý ročník mezinárodní konference k dějinám hornictví a hutnictví od pravěku do novověku Stříbrná Jihlava 2022 se uskuteční v Jihlavě od 29. září do 1. října 2022. Dovolujeme si vás tedy pozvat na unikátní konferenci, které se lze zúčastnit i bez příspěvku. V každém případě je nutná registrace na adrese stribrnajihlava@muzeum.ji.cz prostřednictvím přihlášky, kterou lze z tohoto místa stáhnout…

Jubilee tenth year of the international conference History of old Mining and Metallurgy from Prehistory into the Modern Age Stříbrná Jihlava 2022 (Silver Jihlava 2022) will take place in Jihlava from September 29 to October 1, 2022. We would like to invite you to a unique conference, which can be attended even without a contribution. In any case, registration is required at e-mail stribrnajihlava@muzeum.ji.cz through the application, which can be downloaded from this location…

Ke stažení / Download:

Pozvánka 2022 / Invitation 2022 (docx)

Přihláška 2022 / Registration form 2022 (docx)