Technické oddělení

Péče o svěřený majetek v Jihlavě i na jeho pobočkách je jednou z hlavních částí náplně práce technického oddělení. Pravidelně kontroluje stav užívaných objektů a zajišťuje jejich drobnou údržbu vlastními silami nebo prostřednictvím dodavatelských firem, včetně běžného úklidu. Na starosti má také muzejní zařízení a vybavení a služební vozidla. V souvislosti s tím kontroluje a aktualizuje povinné revize a pro zaměstnance zprostředkovává potřebná školení. Dozoruje také dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany.

Po technické stránce zajišťuje tvorbu a úpravy expozic i dlouhodobých a krátkodobých výstav. Do jeho pravomoci patří také zajištění jejich výtvarného řešení a vlastní fyzická instalace.

Na technickém oddělení probíhá rovněž konzervace a restaurování sbírkových předmětů z historických sbírek.

Jiří Kejval

vedoucí technického oddělení

tel.: 567 573 886

kejval@mvji.cz

Blanka Pituchová

uklízečka

Blanka Teplá

uklízečka