Expozice

Telčské muzeum sídlí v současné době v prozatímních prostorách v druhém patře budovy Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči.

Zpřístupněna je pouze omezená část sbírek. Jedná se o předměty dokladující historii města, církevní památky, svatební praporce, etnografické sbírky a část předmětů připomínajících dvě cesty Afrikou sochaře Františka Vladimíra Foita.