Programy

5. třída – Památky okolo nás

Vysvětlení pojmu památka a ukázky památek, které se nacházejí v blízkém okolí. Seznámení s funkcí hradů a zámků, památky technické.

7. třída – Telč – památka UNESCO

Historie a rozvoj města, náměstí a zámku, stavební slohy, seznámení s osobností Zachariáše z Hradce a životem ve městě v průběhu staletí.

8. třída – Procházka městem

Žáci mají možnost vidět památky ve městě, se kterými byli seznámeni při přednášce v 7. třídě. Projdou náměstím a přiblíží se stavební slohy přímo v terénu, je jim přiblížen obranný systém města – funkce vodního příkopu, hradeb a bašty.