Svatební praporce

zajímavý sbírkový předmět

Svatební praporce se používaly na území českého a moravského Horácka, kde plnily důležitou obřadní funkci v lidovém svatebním obřadu zejména v průběhu 19. století. Dochované praporce pochází z Telčska, Počátecka, Dačicka a Třešťska, celkem se dochovalo 33 kusů. Z tohoto počtu je v telčském muzeu uložených 16 kusů, tj. téměř polovina ze všech dochovaných praporců. Navíc jsou zde uloženy i kopie svatebních praporců – 7 ks, které byly zhotoveny na přelomu 19. a 20. století. Celou sbírku doplňuje kolekce devíti žerdí se stuhami a 2 figurky šaška, mouřenína a kavalíra, které zdobily žerdě, na kterých byly praporce upevněny.