Toto je ještě ráj

V pátek 3. června se od 18:00 v Schumpeterově domě uskuteční setkání Muzejního spolku v Třešti. V rámci tohoto setkání bude představena i nová kniha Aleny Veliké Toto je ještě ráj, která se věnuje autentickým vzpomínkám na odsun z Jihlavského jazykového ostrova:

„Toto je ještě ráj, jsou slova jihlavského žida Meisela, kterými zlehčoval utrpení internovaných Němců v továrně Löwy a syn v Heleníně u Jihlavy. Očistec zažívali na cestě do nové domoviny a peklo prožili ve stonařovském táboře, kde bylo v jednu chvíli více než tři a půl tisíce internovaných, převážně dětí, žen a starých lidí. Muži byli buď ještě na frontě, v zajetí nebo prostě padli ve válce.

Pod tímto názvem najdete osudy asi dvaceti rodin, které byly doma v místech, který se nazýval Jihlavský jazykový ostrov, ale patřily k německé národnosti. Jsou to osudy lidí, kteří sice válku nerozpoutali, ale byli ve špatnou dobu na špatném místě. Mnozí z nich neměli v říši ani příbuzné a místní obyvatelé jim to dávali pěkně najevo. Jsou to osudy především dětí, které si tuto cestu zapamatovaly a o své vzpomínky se mnou podělily.“

Takto uvádí svou knihu paní Alena Veliká ze Stonařova, někdejší pracovnice Městského úřadu v Třešti. Kniha vyšla v těchto dnech a této příležitosti jsme využili pro setkání s paní Velikou. Publikaci bude možné v třešťském muzeu zakoupit za 250,- Kč.  

Mgr. Milina Matulová