Pobočka Třešť

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje historické a přírodovědné sbírky. Pořádá tematické výstavy, přednášky pro veřejnost, přednášky a edukační programy pro základní a mateřské školy. Zajišťuje služby pro veřejnost, spolupracuje s Muzejním spolkem v Třešti, autorskými texty přispívá do Vlastivědného sborníku Třeště a okolí a do regionálního tisku.

Aktuální dění