Historie pobočky

První zmínka o muzeu v Třešti pochází z 12. listopadu 1933, z první valné hromady muzejního spolku, kde byly schváleny stanovy. Muzeum v Třešti pak bylo slavnostně otevřeno 11. listopadu 1934. Po celou dobu své existence se třešťské muzeum potýkalo s řešením problému s prostorem, takže se často stěhovalo. Nejdříve zakotvilo v pronajatém domě č. 18 na náměstí, v roce 1950 získalo 7 místností na zámku a v roce 1960 k dosavadním expozicím přibyla obrazová galerie. Od roku 1971 je muzeum v Třešti součástí organizační struktury jihlavského Muzea Vysočiny. Do roku 1995 byly sbírky umístěny na náměstí T. G. Masaryka do domu č. 104/105, odtud se stěhovaly do vedlejšího domu, do tzv. Mariana, zde byla v roce 1996 otevřena expozice betlémů. A od roku 2003 sídlí třešťské muzeum v Schumpeterově domě na Rooseweltově ulici č. 462.