Přednášky a programy pro mateřské a základní školy

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť nabízí pro školní rok 2020/2021 tradiční cyklus přednášek pro děti z mateřských škol a žáky základních škol.

Přednášky jsou nabízeny v délce jedné vyučovací hodiny (45 min) nebo v rozšířené verzi v délce dvou vyučovacích hodin (90 min)

Realizaci přednášek lektorsky zajišťuje Mgr. Milina Matulová.
Cena přednášek jednotná – 12 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Kontaktní osoba: Mgr. Milina Matulová, tel.: 739 480 839, matulova@muzeum.ji.cz

Pro děti z mateřských škol

MOJE PRVNÍ NÁVŠTĚVA V MUZEU

Seznámení (jednoduchou formou) s prací muzejníka a ukázka zajímavých sbírkových předmětů.
Přednášku je nutno objednat s měsíčním předstihem.

Pro žáky základních škol

PAMÁTKY KOLEM NÁS

45 min
Různé typy hmotných památek v samotné Třešti a v nejbližším okolí – hrady, zámky, zříceniny, kostely, městská památková rezervace, vesnická architektura, parky, památné stromy, atd.
Pro 5. ročník základních škol, přednáška probíhá přímo ve škole.

BIOTOPY

90 min
Rozmanitost v přírodním prostředí Vysočiny – biotopy, jejich podmínky a obyvatelé.
Pro 6. ročník základních škol, přednáška probíhá přímo ve škole.

NEJSTARŠÍ DĚJINY TŘEŠTĚ

45 min
Dějiny města od první písemné zmínky přes jednotlivé rody až k posledním majitelům třešťského panství.
Pro 7. ročník základních škol, přednáška probíhá přímo ve škole.

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE V TŘEŠTI

90 min
Komentovaná prohlídka expozice Zaniklého třešťského průmyslu žákům přiblíží největší továrny v Třešti a jejich sortiment, osobnosti významných továrníků a osudy židovské komunity, která je s průmyslem nerozlučně spjata.
Pro 8. ročník základních škol, přednáška se koná v muzeu.

KVĚTNOVÁ REVOLUCE V TŘEŠTI

90 min
Seznámení s průběhem květnového povstání v Třešti, program probíhá přímo v prostorách bývalého vězeňského dvora.
Pro 9. ročník základních škol.