Pro děti z mateřských škol

MOJE PRVNÍ NÁVŠTĚVA V MUZEU

Seznámení (jednoduchou formou) s prací muzejníka a ukázka zajímavých sbírkových předmětů.
Přednášku je nutno objednat s měsíčním předstihem.