Pro žáky základních škol

PAMÁTKY KOLEM NÁS

45 min
Různé typy hmotných památek v samotné Třešti a v nejbližším okolí – hrady, zámky, zříceniny, kostely, městská památková rezervace, vesnická architektura, parky, památné stromy, atd.
Pro 5. ročník základních škol, přednáška probíhá přímo ve škole.

BIOTOPY

90 min
Rozmanitost v přírodním prostředí Vysočiny – biotopy, jejich podmínky a obyvatelé.
Pro 6. ročník základních škol, přednáška probíhá přímo ve škole.

NEJSTARŠÍ DĚJINY TŘEŠTĚ

45 min
Dějiny města od první písemné zmínky přes jednotlivé rody až k posledním majitelům třešťského panství.
Pro 7. ročník základních škol, přednáška probíhá přímo ve škole.

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE V TŘEŠTI

90 min
Komentovaná prohlídka expozice Zaniklého třešťského průmyslu žákům přiblíží největší továrny v Třešti a jejich sortiment, osobnosti významných továrníků a osudy židovské komunity, která je s průmyslem nerozlučně spjata.
Pro 8. ročník základních škol, přednáška se koná v muzeu.

KVĚTNOVÁ REVOLUCE V TŘEŠTI

90 min
Seznámení s průběhem květnového povstání v Třešti, program probíhá přímo v prostorách bývalého vězeňského dvora.
Pro 9. ročník základních škol.