Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Telčskutisková zpráva ze dne: 28. 6. 2018

Výstava „Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Telčsku“ představuje výsledky archeologických výzkumů prováděných v oblasti horního toku Moravské Dyje v uplynulých 150 letech. Těžiště výstavy spočívá v prezentaci archeologického výzkumu vrcholně středověkého sídliště v místě Staroměstského rybníka na Starém Městě u Telče v roce 2011. Poznatky o historickém vývoji oblasti jsou řazeny do tematických bloků: 1. Archeologie na horním toku Moravské Dyje, 2. Archeologické výzkumy na Starém Městě u Telče, 3. Přírodní prostředí a zemědělství, 4. Komunikace, 5. Obchod, 6. Výbava jezdce a koně, 7. Šperky a součásti oděvů, 8. Řemeslná výroba, 9. Stavby, 10. Opevněná poloha u románské věže sv. Ducha, 11. Výzkumy sakrálních objektů – kostely a hřbitovy, 12. Výzkumy města Telče, 13. Telčský dům ve středověku a novověku, 14. Archeologické výzkumy telčského zámku, 15. Mobiliář telčského hradu a následně zámku.

Výstava navazuje na pravidelný cyklus výstav prezentujících výsledky archeologického bádání na Vysočině, jenž byl po deseti letech v roce 2016 ukončen. Nadále bychom rádi pokračovali pořádáním výstav s dvouletou periodicitou a archeologickou tématikou, které by měly na rozdíl od předchozí dekády pokrývat určitou menší oblast. První výstava v nové řadě je tedy věnována regionu Telčska na jihozápadní Moravě.

Zahájení ve výstavních prostorách Muzea Vysočiny Jihlava na Masarykově nám. 57/58 vernisáží je plánováno na čtvrtek 28. 6. 2018 v 17,00. Výstava potrvá v malém výstavním sále do neděle 9. 9. 2018.

Mgr. David Zimola