Baroko v Jihlavětisková zpráva ze dne: 4. 5. 2017

Rok 2017 byl vyhlášen rokem baroka. Jihlavské muzeum při této příležitosti připravilo několik akcí pro veřejnost.

Již 16. června se v prostorách Kongresového sálu jihlavského hotelu Gustav Mahler uskuteční koncert barokní hudby v podání vokálně-instrumentální skupiny SoliDeo. Na koncertu zazní skladby z řady evropských zemí.

V čase od 7. září do 19. listopadu nabídne Muzeum Vysočiny Jihlava v malém výstavním sále ve spolupráci se Státním okresním archivem v Jihlavě svým návštěvníkům výstavu s pracovním názvem Barokní ozvěny v jihlavských sbírkách, která přiblíží život v Jihlavě i samotnou podobu města v 17. a 18. století.

Výstava nepřinese jen samotné vysvětlení pojmu „baroko“ a základní informace o jeho charakteristických rysech. Objeví se tu řada zajímavostí o jihlavských barokních architektonických památkách, o tehdejším malířství, sochařství, o řemeslech a ceších, o pohřbívání a samozřejmě také o dobových poměrech a politické situaci. Na výstavě se objeví řada dvojrozměrných i trojrozměrných předmětů. Jihlavský archiv ze svých fondů zapůjčí listiny, kroniky a další archiválie, muzeum ze svých sbírek vystaví nábytek, obrazy, sklo, cín, porcelán, církevní a jiné předměty.

Výstavu doprovodí také přednáška Mgr. Davida Zimoly o pohřbívání v době baroka. V přípravě jsou ještě další zajímavé přednášky.

akad. mal. Martin Kos