Beseda s Anetou Chytkovoutisková zpráva ze dne: 16. 2. 2018

Představíme knihu o muži, který zachránil více jak 900 dětí

Nepochybně znáte příběhy hrdinství Nicholase Wintona a Oskara Schindlera. Ale slyšeli jste ten o Antonínu Kalinovi?

Narodil se v Třebíči v chudinské čtvrti Kočičina, kde se vyučil obuvníkem. Od mládí se aktivně zapojoval do veřejného a politického života. Na začátku války byl jako levicově orientovaný městský funkcionář a organizátor stávek zatčen. Politický vězeň Kalina prošel koncentračními tábory Dachau a Buchenwald. V Buchenwaldu se stal členem táborové samosprávy a měl na starosti blok 66, který se postupně stal blokem dětským. Pro tyto děti obstarával větší příděly jídla, ošacení a obuv. Díky zfalšovaným dokumentům a předstírané epidemii tyfu na sklonku války zachránil před jistou smrtí více než 900 dětí. Riskoval a nasazoval přitom vlastní život. Po válce své činy skromně nezdůrazňoval. Nositelem titulu Spravedlivý mezi národy se stal in memoriam, dvacet let po své smrti. Zmíněná cena je určena lidem nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů před holokaustem. O dva roky později byl vyznamenán i medailí Za zásluhy.

V pátek 16. února představíme v muzeu knihu, která je věnovaná tomuto mimořádnému člověku. Publikace vyšla v polovině loňského roku v Třebíči. A za povšimnutí stojí i fakt, že jí napsala Aneta Chytková, která v době, kdy na knize pracovala, byla studentkou gymnázia. Beseda začne v 17. 00 hodin v muzejních prostorách Schumpeterova domu. Srdečně vás zveme.

(Fotografie z besedy s Anetou Chytkovou naleznete na facebooku muzea. )

Mgr. Milina Matulová