Fotografická sklizeň Střední umělecké školy grafické v Jihlavětisková zpráva ze dne: 2. 4. 2019

Návštěvníci Kavárny Muzeum si mohou od 2. dubna do 12. května prohlédnout výstavu fotografií vytvořených studenty Střední umělecké školy grafické v Jihlavě.

Výstava představuje průřez tvorbou vybraných autorů z druhého až čtvrtého ročníku školy. Témata jsou různá, bytostně blízká vystavujícím. Mladí autoři citlivě vnímají své okolí, jeho proměny a snaží se v krátkém okamžiku expozice zachytit co nejlepší snímek. Fotografie musí být úzce spjatá s myšlenkou autora, s jeho vnímáním světa a světla. Nesmí to být jen „cvaknutí“ v prostoru a čase. Autoři si témata vybírají a postupně obrazově zpracovávají a rozvíjejí. Kultivují obraz a rozvíjejí vlastní myšlenky. Objevují se studie krajiny, lidského těla, postupně chátrající a rozpadající se budovy a intimní snímky, jež vyjadřují nejhlubší nuance mladé duše. To vše spojené v pestrou mozaiku autorské tvorby.

MgA. Jiří Ernest

Dana Oberreiterová