Havel Haveltisková zpráva ze dne: 23. 9. 2016

23. září 2016 od 19:00 na parkánu za kostelem sv. Jakuba

Nepatetický happeningový narozeninový koláž(č)

z velmi volného cyklu Dějiny na vlastní kůži

KAŽDÝ Z DIVÁKŮ A HOSTŮ SE MŮŽE STÁT SPOLUTVŮRCEM

Lehce undergroundový happening HAVEL HAVEL zamýšlíme jako nepatetický kulturní narozeninový koláž(č) pro člověka, umělce a politika Václava Havla. Rádi bychom připomněli osobnost, jejíž inteligence, humor, umělecký rozměr a morální přesah jsou pro řadu lidí stále inspirujícím, motivujícím a stmelujícím prvkem.

Název velmi volného cyklu setkání a besed zní poněkud suchopárně: Dějiny na vlastní kůži, ale jeho kouzlo spočívá především v kontaktu s žitými dějinami a v konfrontaci s tím, že se v reálném životě zdaleka nepodobají odstavcům v historických knihách, že dějiny se dějí stále, i nám. Velice rádi bychom vás pozvali k další takové netradiční „besedě“ v rámci večera nazvaného HAVEL HAVEL, který chystáme jako happeningovou vzpomínku na Václava Havla. Protože si uvědomujeme, že termín je blízko termínu voleb, o to víc nám záleží na tom, abychom se vyhnuli jakékoliv politické kalkulaci a zůstali duchem akce v rovině civilní, bezprostřední, osobní.

Je připraven mix několika krátkých improvizovaných amatérských vstupů a hudební doprovod z dílny Iglau ungenau. Uvítáme, pokud se bude chtít kdokoliv z publika aktivně připojit a přidat do programu něco svého. Příležitost stát se součástí tohoto lehce undergroundového večera bude mít nakonec určitě úplně každý, i ti nejostýchavější. Bylo by nám potěšením, kdybyste přijali pozvání jako možnost bez patosu a velkých slov vyprávět o svých vlastních vzpomínkách na člověka Václava Havla a čas.

Jako host do minibesedy přijde Jiří Hromada a možná i někdo další.

Záštitu nad akcí převzala Knihovna Václava Havla.

Více informací naleznete na facebooku Muzea Vysočiny Jihlava

Mgr. Silvie Čermáková