Horácký fotoklub Jihlava DNEStisková zpráva ze dne: 7. 9. 2016

Po roce 1999 začala na Vysočině nová vlna úspěchů pro fotografické dění v rámci ČR. Parta nadšenců znovu obnovila činnost Horáckého fotoklubu Jihlava (HFJ) a navázala na jeho bohatou historii.

Amatérští fotografové se scházeli v Jihlavě již po válce, ale výraznější činnost fotoklubu začíná samostatnou výstavou až v roce 1963. Další impuls přichází v roce 1971, kdy fotoklub organizuje celostátní soutěž s názvem „Zelená životu“. Do ní se zapojují prakticky všechny významnější fotokluby v republice a každoročně na vyhodnocení a výstavě přivítá Jihlava současnou amatérskou špičku.

Podstatná změna přichází až v roce 1989. Ve fotoklubu v této době působí několik profesionálních fotografů (např. Kasal, Černo a další), kteří přecházejí do soukromé sféry, a fotoklub stagnuje až do roku 1999, kdy původem Třebíčan Lubomír Maštera a současný prezident HFJ pomocí inzerátu shromažďuje první nadšence.

„Do Jihlavy jsem se nastěhoval někdy v roce 1985, a když jsem navštívil tehdejší HFJ, úplně jsem se vyděsil… V sále zuřivě diskutovala nad fotografiemi snad třicítka postarších a důstojně vypadajících mužů a já nenašel vůbec odvahu svoje fotografie vyndat z kabely,“ přiznává se Maštera. Teprve po více než deseti letech znovu hledá kolegy, se kterými by navázal na historii fotoklubu. A dělá dobře, protože část „starého jádra“ se vrací a skvěle doplňuje mladé nadšence. Navštěvují okolní fotokluby a začíná spolupráce s fotokluby v Moravských Budějovicích a ve Znojmě. Brzy jsou schopni představit vlastní tvorbu formou výstav v těchto městech a znovu se také zapojují do tzv. mapových okruhů „Vysočina“, „Blatenská růže“, do mapového okruhu „Moravskoslezský mapový okruh“ a elektronického mapového okruhu EMO.

„Mapové okruhy jsou celostátní soutěže českých fotoklubů, které si podle vlastních pravidel sestaví kolekci fotografií – mapu – a tu posílají kolečkovým způsobem ostatním fotoklubům, kteří ji hodnotí body a výsledky hodnocení zasílají pořadatelskému fotoklubu. Po roce se soutěž vyhodnotí, předají se ceny a uspořádá se výstava,“ řekl Maštera. Tento způsob je podle jeho slov nejobjektivnější metodou, jak hodnotit fotografie, a opravdu se na prvních místech umisťují jen ty nejlepší.

Již v roce 2001 HFJ vítězí v mapovém okruhu „Vysočina“ a Maštera získává druhé místo v jednotlivcích, v dalších letech fotoklub získává třetí a druhé místo v „Moravskoslezském mapovém okruhu“ a výrazněji se prosazují i další fotografové – Milan Horký, Vladimír Holub, Vlasta Böhmová, Petr Klukan, Leoš Tůma, Karel Slimáček, Vilda Mokrý, Michal Falat, Zdeněk Maršík, Ladislav Hůla, z mladších členů Mirka Patočková, Pavel Koumar nebo Milan Fugas Pinder. Reprezentace fotoklubu i Jihlavy na vysoké úrovni je možná také díky podpoře města i kraje. Jde o investici, která se v konečném důsledku Jihlavě vrátí v podobě setkávání fotografů z celé ČR v krajském městě v srdci Vysočiny.

Výstava představuje výběr z tvorby členů fotoklubu a dokumentuje nespornou fotografickou kvalitu, která k Jihlavě již léta patří.

Pavel Bezděčka