Hrad Roštejn v roce 2017tisková zpráva ze dne: 4. 5. 2017

Roštejn v roce 2017 zahájí víceletou obnovu svých expozic, spojenou s některými stavebními úpravami. Provoz objektu však bude omezen pouze částečně – svým návštěvníkům hrad nabídne základní expoziční trasu, výstup do věže i pravidelné kulturní akce.

Sezona 2017 byla na hradě zahájena již o prvním dubnovém víkendu a za celý tento měsíc si i přes poměrně chladné počasí našlo do roštejnských interiérů cestu na 2 000 návštěvníků. V tuto chvíli je již zahájena “plná” sezona, kdy je hrad otevřen denně mimo pondělí. Šest dnů v týdnu bude hrad otevřen až do konce září, v říjnu potom již pouze o víkendech. S přípravou na větší nápor návštěvníků pomohli o posledním dubnovém víkendu rovněž skauti ze střediska Divočáci Jihlava, kteří podobně jako loni realizovali některé úklidové a údržbové práce v rámci projektu Skautský dobrý skutek. Mimo úklidu se věnovali i tvořivé činnosti, která spočívala ve výrobě několika sad deskových her (domino, mlýn, dáma, pexeso) z přírodních materiálů, které si budou moci návštěvníci od následujícího prodlouženého víkendu zdarma zapůjčit a ukrátit a zpříjemnit si tak čas pobytu na nádvoří. Jedná se o první výstupy z projektu správy hradu Roštejn s názvem “Hrajeme (si) na hradě”, do kterého budou postupně zapojovány výtvarné a další dílny a kulturní aktivity.

Od 9. května 2017 dojde ke spuštění stavebních prací v rámci projektu financovaného z programu IROP “Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic”. V letošním roce budou práce probíhat v prostoru hradních ochozů, kaple sv. Eustacha a Botanického sálu. Nově upravená trasa, která bude interaktivní a zaměřená na témata přírody, lovectví a myslivosti, bude zpřístupněna na přelomu května a června 2018. Uvedené prostory jsou již proto od začátku sezony 2017 pro veřejnost uzavřeny. Od úterý 9. května dojde rovněž v souvislosti s pracemi k omezení parkování v prostoru před hradem – náhradními možnostmi jsou louka poblíž vstupu do lesa směrem od obce Růžená (cca 10 min chůze) nebo veřejné parkoviště v obci Doupě vedle hasičské zbrojnice (cca 20 min chůze) – viz přiložený plánek. V letních měsících pak v návaznosti na průběh stavby budou vypisovány speciální prohlídky vedoucí skrze obnovovanou část hradu, informace budou dostupné na webových stránkách www. hrad-rostejn. cz či na facebookovém profilu hradu. Uvedenými informačními kanály budou šířeny i novinky o průběhu projektu, dokumentační fotografie apod.

I přes probíhající stavební obnovu bude v roce 2017 stále přístupná trasa A (zařízené hradní interiéry) a věž. Pro organizované skupiny dětí je na objednání připraven edukační program “Život na loveckém hradě” – prohlídka, kterou si malí návštěvníci budou částečně sami utvářet a vžijí se tak do rolí obyvatel hradu. Návštěvníky čekají rovněž tradiční kulturní akce – první z nich bude již 13. května Roštejnský hodokvas – středověké slavnosti mimo jiné s prezentací dobové kuchyně. Mezi další budou patřit například divadelní prohlídky hradu 8. a 9. července, 14. července hudební a taneční zábava před hradem se skupinou Proměny nebo 26. srpna Hradozámecká noc. O den později bude podobně jako v loňském roce pořádáno malé jazzové odpoledne, které představuje návaznost na tradici jazzových festivalů na hradě. V letních měsících budou realizovány rovněž kostýmované noční prohlídky přibližující humorným způsobem historii hradu – termíny jsou 15. července, 22. července, 12. srpna a 19. srpna. Zahájení prohlídek bude vždy od 21. 00 a 22. 00 hodin, doporučena je předchozí rezervace. Na objednání zejména pro dětské skupiny bude i noční prohlídka při baterce na téma “Jak se žilo na hradě?”.

Návštěvníky bude po celý rok vítat i před dvěma lety nově upravené předhradí s možností posezení v altánech či využití ohniště k opékání buřtů apod.

PhDr. Kateřina Rozinková