Hrad Roštejn – zahájení sezony 2021tisková zpráva ze dne: 11. 5. 2021

S ohledem na další vlnu uvolňování celostátních restrikcí zavedených v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 dojde od úterý 11. května k částečnému zpřístupnění hradu Roštejn. I přes trvající omezení ve sféře kultury podniká správa hradu kroky k tomu, aby byla i sezona 2021 doplněna kulturními akcemi.

V úterý 11. května se poprvé v roce 2021 otevře brána pobočky Muzea Vysočiny Jihlava, hradu Roštejn, návštěvníkům. V rámci nastavených pravidel bude od tohoto data možné navštívit veškeré interiéry objektu, které jsou přístupné samostatně bez průvodce. Po zakoupení vstupenky bude přístupná interaktivní rodinná trasa B (Příroda, lovectví a myslivost) a hradní věž s miniexpozicí o historii hradu. Zcela volně potom bude možné zavítat na hradní nádvoří a do kaple sv. Eustacha. Hrad bude v květnu otevřen denně mimo pondělí od 10. 00 do 17. 00 s polední pauzou 12. 00 – 13. 00. K zahájení provozu na historické trase A (Lovecké sídlo v proměnách dějin) dojde, jakmile to umožní celostátní pravidla pro organizaci provázených prohlídek památkových objektů (nejdříve od 18. května). Zprovoznění hradního občerstvení je předpokládáno až spolu se spuštěním provozu zahrádek restaurací, zpočátku tedy nebude k dispozici. Ve všech interiérech hradu včetně pokladny a WC bude povinné nošení respirátorů. Pro bližší informace sledujte webové stránky hradu www. hrad-rostejn. cz kde se budou pravidelně objevovat i podrobnosti ohledně možnosti příjezdu k hradu, který je momentálně limitován pracemi na silnicích probíhajícími mimo jiné v Třešti a okolí.

I když zatím nejsou přesně známy podmínky pro pořádání větších kulturních akcí v letních měsících, probíhají momentálně předběžné přípravy několika takových událostí pro léto na Roštejně tak, aby bylo možné je v případě možnosti zorganizovat. Jedná se především o další ročník populárních divadelních prohlídek konaných tradičně v období červencových státních svátků ve spolupráci s DS Karla Čapka z Třeště. Další významnou akcí pak bude Hradozámecká noc, která se letos odehraje v novém termínu v polovině prázdnin a jejím mottem bude „V noci za zvířátky do pohádky“. Součástí programu budou speciálně připravené prohlídky rodinné trasy B doplněné mimo jiné o autorské čtení z knihy Pavla Bezděčky Bajky a pohádky z Vysočiny. Připravují se i dva workshopy malování keramiky s Ilonou Šíšovou a jejím ateliérem Ztřeštěná keramika. Běžné prohlídkové trasy v roce 2021 doplní i dvě krátkodobé výstavy. Bude se jednat v prostoru herny na konci trasy B o výstavu s názvem „Šlechtický rok – plesová sezona“ a v prostoru hradní věže o výstavu obrazů Magdaleny Křenkové.

Podrobnosti o vývoji sezony a kulturních akcích budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách hradu. Ty projdou ještě před nástupem hlavní letní sezony úpravou s cílem modernizovat jejich podobu a doplnit ještě více obrazovým materiálem. Vytvoří tak ideální platformu pro sdílení různého typu obsahu tak, jak se stalo zvykem již u současných stránek, kde vznikla například nová sekce Roštejn dětem, shromažďující tipy na aktivity (nejen) pro rodiny s dětmi.

PhDr. Kateřina Rozinková