Hrad Roštejn získal dvě ocenění v soutěži Stavba Vysočinytisková zpráva ze dne: 10. 9. 2021

Na pobočce Muzea Vysočiny Jihlava, hradě Roštejn, byla v loňském roce ukončena několik let trvající stavební a památková obnova spojená s tvorbou nových expozic. V pondělí dne 6. září 2021 obdržel tento projekt hned dvě prestižní ceny v rámci soutěže Stavba Vysočiny.

Projekt Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic byl financován z rozpočtu EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a realizován byl v letech 2017–2020 s celkovými náklady 69,5 mil. Kč. Práce na hradě umožnily postupně zpřístupnit návštěvníkům zcela novou podobu zdejších interiérů, stejně jako návrat některých zdokumentovaných stavebních prvků a celkové uvedení objektu do stavu připomínajícího lovecké sídlo z konce 19. století.

Kulturní památka je díky rekonstrukci a vysoce odborně provedeným restaurátorským pracím zachována v odpovídajícím stavu. Veškeré práce (průzkumné, stavební, restaurátorské i expoziční) navíc probíhaly bez přerušení návštěvnického provozu Roštejna, který byl vždy alespoň zčásti veřejnosti zpřístupněn. Lidé tak měli možnost být součástí projektu úprav hradu a cestu jich sem i přes různá omezení našlo každoročně několik desítek tisíc.

V letech 2018 a 2019 byly postupně otevřeny nové expoziční trasy, které se rychle staly oblíbenými i díky svému modernímu a netradičnímu pojetí. I proto byl v roce 2020 Roštejn s 48,3 tis. návštěvníků v interiérech vůbec nejnavštěvovanější památkou v Kraji Vysočina. Nyní, v roce 2021, přichází ocenění i od odborné veřejnosti, a to v soutěži Stavba Vysočiny. Tu již po devatenácté pořádal Spolek Stavba Vysočiny ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Krajem Vysočina. Projekt stavební obnovy hradu a tvorby nových expozic zvítězil v kategorii Rekonstrukce staveb. Oceněno bylo především řešení, které přispělo ke sjednocení a celistvosti daného výrazu při respektování historických souvislostí. Vyzdviženo bylo i obohacení kulturně společenské náplně objektu. Roštejn navíc v rámci další kategorie soutěže získal ještě cenu ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Obě ceny jsou poděkováním zejména pro rozsáhlý tým, který umožnil vznik a realizaci projektu.

Mimo mimořádně úspěšné účasti v soutěži Stavba Vysočiny byly hradní expozice oceněny i na letošních Národních mysliveckých slavnostech na zámku Ohrada, kde jejich autoři obdrželi uměleckou cenu ČMMJ (Českomoravské myslivecké jednoty) za ztvárnění podoby nových expozic.

Téma rekonstrukce hradu a jejího průběhu je tedy zjevně i po skončení velmi atraktivní jak pro odbornou, tak laickou veřejnost. To dokazuje mimo jiné i zájem o mimořádnou srpnovou prohlídku v rámci akce Putování po projektech. Ta byla již několik dní před akcí kapacitně zcela zaplněna. Účastníci během ní navštívili různé části Roštejna a dozvěděli se mnoho o stavebních, restaurátorských i expozičních počinech posledních let. Správa hradu plánuje podobné prohlídky organizovat i do budoucna.

PhDr. Kateřina Rozinková