Jak by vypadala Charta 2016?tisková zpráva ze dne: 28. 10. 2016

Velmi volný besední cyklus Dějiny na vlastní kůži se tentokrát stane prostorem pro hostující projekt ČESKÉ STŘÍBRO. V něm se bude možné setkat s pozoruhodnými ženami, o kterých autorka projektu Eva Hrabětová píše: „Kompasem v životech protagonistek výstavy vždy byly svoboda, vnitřní integrita, svědomí, činnost, co má smysl, starost o místo, kde žijí, a otevřenost myšlení. Svoji cestu si vybraly podle uvedených hodnot na sedm či osm desítek let, bez ohledu na většinové mínění poplatné té či oné době. Principy, kterými se řídí, jsou prověřené celým životem a mají hodnotu rodinného stříbra. Když na tenhle kompas rezignujeme, tak se ztratíme. “

V Jihlavě bude možnost se ptát na cestu socioložky Jiřiny Šiklové, psychoterapeutky Heleny Klímové. Dalším hostem bude Ludmila Klukanová.

Bude to besedování o životě v totalitním režimu, odvaze postavit se nespravedlnosti či o rizicích vývoje současné společnosti, o celoživotní občanské odpovědnosti a aktivismu bez ohledu na věk.

Těšíme se opět na sváteční setkání 28. října 2016 v Malovaném sále za Kavárnou Muzeum (Masarykovo náměstí 55), tentokrát od 18 hodin.

Více informací naleznete na facebooku MVJ

Mgr. Silvie Čermáková