Jihlavské betlémy v Telčitisková zpráva ze dne: 24. 11. 2016

Muzeum Vysočiny v Jihlavě je spolu s Městem Telč spoluautorem vánoční výstavy s názvem Nad Betlémem vyšla hvězda, která bude slavnostně zahájena 24. listopadu 2016 v Telči v Městské galerii Hasičský dům.

Budou zde vystaveny jihlavské betlémy ze sbírek Muzea Vysočiny v Jihlavě, pocházející převážně z druhé poloviny 19. století. Patřily ve své době k významné tradici zdejšího betlémářství a následně ovlivnily a daly podnět rozvoji této lidové tvořivosti i v Třešti a nedaleké Třebíči. Muzeum Vysočiny v Jihlavě má rozsáhlý fond dřevěných figurek, staveb, rostlin a doplňků, z nichž každoročně sestavují pracovníci muzea jednotlivé celky při různých výstavách. V Telči bude veřejnosti představeno celkem 14 ukázek od velkého 3m dlouhého betlému po malý betlémek z miniaturních figurek. Vedle tradičních témat Svaté rodiny nebo tříkrálového průvodu bude k vidění i velmi oblíbená scéna z jihlavských betlémů – těžba stříbra. Součástí výstavy je také poslední přírůstek původního jihlavského betlému z 20. let 20. století, který muzeum zakoupilo do svých sbírek v letošním roce, nebo řezbářská práce jednoho z posledních současných řezbářů v Jihlavě Jiřího Musila z let 2010-2013.

Výstavu v Telči doplní doprovodný program na každou adventní neděli, který zajišťuje Město Telč spolu s pobočkou jihlavského muzea v Telči. Výstava betlémů potrvá do 15. ledna 2017.

PhDr. Dana Nováková