Jihlavské muzeum připravuje nejen nové expozice…tisková zpráva ze dne: 16. 3. 2021

OZVĚTE SE NÁM: Pokud máte nápad, co chcete u nás vidět vystavené, kterou expozici bychom měli rozšířit, která je naopak zbytečná a nikoho nezajímá?

Nový projekt se týká našich objektů na Masarykově náměstí č. p. 57/58: podstatou je památková obnova fasády obou objektů a reinstalace expozic. V menší míře bude projekt řešit vybavení pro konzervování a restaurování, edukační aktivity apod.

Expozice budou rekonstruovány různou měrou: nejstarší expozice (stáří 20-25 let) budou zcela nahrazeny novými, v relativně novějších expozicích bude provedena částečná reinstalace, doplnění o nové exponáty, interaktivní prvky atd.

Tento projekt by měl být financován z výzvy Kultura programu IPRÚ, předpokládané celkové náklady jsou 33 mil. Kč. Z toho tvoří 85% dotace projektu, 5% příspěvek státu a 10% financuje muzeum prostřednictvím svého zřizovatele Kraje Vysočina.

V současné době byly zahájeny přípravné práce pro realizaci – libreto expozic, projekt stavební části, projekt expoziční části atd. Žádost bychom měli podávat ke konci tohoto roku; pokud uspějeme, budou vlastní práce zahájeny přibližně za rok touto dobou. Ukončení projektu je plánováno na polovinu roku 2023.

Pro přípravu nových expozic velice uvítáme jakékoli podněty ze strany veřejnosti k tomu, co by v expozicích mělo být – témata, konkrétní exponáty, způsoby instalace, míra zapojení interaktivních prvků, jejich typy (AV vs. haptické) atd.

Pokud nám budete chtít své podněty a nápady sdělit, můžete reagovat na email, o své postřehy se také můžete podělit prostřednictvím webových stránek /Kontakty – napište nám/ nebo přes facebook či instagram. Za náměty, inspiraci a připomínky budeme vděčni!

Dana Oberreiterová