Jihlavské muzeum si připomíná 100. výročí republikytisková zpráva ze dne: 3. 5. 2018

Letošní významné výročí vzniku republiky, ale i další zlomové roky zakončené osmičkou, si jihlavské muzeum připomene řadou akcí různého typu. Nejvýznamnější je bezesporu výstava 100 let republiky – očekávání, naděje a skutečnost, která vznikla ve spolupráci se Státním okresním archivem Jihlava. Výstava byla zahájena již 22. února v předvečer dalšího osmičkového výročí – převratu v únoru 1948. Na výstavě jsou zmíněny události spojené s lety 1918, 1938, 1948 a 1968 jak z pohledu celorepublikového, tak především s jejich odrazem v Jihlavě a okolí. Vystaveny jsou různé dvojrozměrné materiály – kopie plakátů, vyhlášek, nařízení či historická pamětní kniha Jihlavy zapůjčená Magistrátem města Jihlavy. K vidění je též kolekce československých i českých platidel minulých sto let. Výstava potrvá do 25. listopadu.

Na realizaci výstavy přispěl mimořádnou dotací zřizovatel muzea Kraj Vysočina a muzeum rovněž získalo dva menší granty poskytnuté Ministerstvem kultury ČR, které byly určeny na vlastní realizaci výstavy a na výrobu edukačního programu využívajícího tzv. muzejní kufříky.

Kromě této výstavy se mohou návštěvníci těšit na další menší výstavní akce, které proběhnou v podzimních měsících. Na konci září bude zahájena výstava věnovaná vývoji poštovních známek v historii Československa připravovaná ve spolupráci s jihlavským Klubem filatelistů, na kterou naváže na začátku října další výstava zachycující proměny Jihlavy na pohlednicích z muzejních sbírek.

Kromě výstav měli již zájemci možnost zavítat na besedu z cyklu Dějiny na vlastní kůži s Jiřím Padevětem věnovanou událostem únorového převratu v roce 1948 a v dubnu na koncert jihlavské skupiny Bee Band v klubu Horáckého divadla. Chystá se rovněž happening k připomenutí srpnových událostí roku 1968 a v podzimních měsících také odborné přednášky.

Mgr. Ludmila Moržolová