Mezinárodní den archeologietisková zpráva ze dne: 16. 10. 2021

Na třetí sobotu v říjnu připadá Mezinárodní den archeologie. Při této příležitosti představí archeologové jihlavského muzea nejnovější archeologické nálezy.

Archeologické oddělení Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. v letošním roce prezentuje dvě velké akce, které jsou realizovány v letech 2020 až 2022. Záchranné archeologické výzkumy provádíme na zámku v Telči a na Karlově náměstí v Třebíči. Oba výzkumy průběžně přinášejí řadu poznatků k vývoji středověkého i novověkého osídlení dvou významných měst na Českomoravské vrchovině, kde Muzeum Vysočiny Jihlava provádí v rámci archeologické památkové péče archeologické výzkumy od roku 2005. Právě v tomto roce v muzeu vzniklo archeologické oddělení, které má na starosti kromě archeologických výzkumů také koordinaci sbírkotvorné činnosti na poli archeologie v Kraji Vysočina.

Archeologické nálezy vystavujeme ve stavu, v jakém byly nalezeny, tedy tak, jak jsme je v potu tváře vykopali. Práce v terénu je poměrně fyzicky náročná, archeologické objekty musíme pomocí nejrůznějších nástrojů postupně preparovat a průběžně dokumentovat. Poté následuje velmi zdlouhavá až mravenčí práce na čištění, konzervaci a evidenci všech předmětů, které v případě výzkumů v Telči a Třebíči již dnes počítáme na desetitisíce. Výsledkem našeho snažení jsou nálezové zprávy, ukládané v archivu Archeologického ústavu Akademie věd ČR, výstavy i expozice, a v neposlední řadě i publikace v muzejním sborníku Archeologické výzkumy na Vysočině. I tak však nejnáročnější částí celého díla stále zůstává jednání se stavebníkem a investory o průběhu archeologických prací na stavbě.

Jihlavské muzeum si Mezinárodní den archeologie připomíná i prostřednictvím dvou archeologických výstav, které jsou v současné době v nabídce muzea. V malém výstavním sále je k vidění výstava Moravské šibenice, která prezentuje výsledky dlouhodobého mezioborového výzkumu našich předních archeologů a antropologů. Ve velké výstavce jsou představeny nově zrekonstruované domy U Mincovny 6 a 8 od jejich nejstarší historie po současnost, prezentovány jsou zejména předměty z archeologického výzkumu domů, historické plány a dobové fotografie. V sobotu 16. října bude vstup na zmiňované výstavy zdarma a navíc v 14:00 začíná komentovaná prohlídka výstavy U Mincovny 6 a 8 s pracovníkem jihlavské pobočky Archaia, z. ú. , Mgr. Šimonem Kochanem.

Mgr. David Zimola