Mezinárodní konference Stříbrná Jihlava 2019tisková zpráva ze dne: 2. 5. 2019

Spolu s partnery pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. , již devátý ročník mezinárodní konference k dějinám starého hornictví a hutnictví s názvem Stříbrná Jihlava 2019, která se uskuteční od 10. do 12. října 2019. Konference se bude konat pod záštitou Kraje Vysočina v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova ul. č. 57 v Jihlavě.

Konference je tradičně zaměřena na prezentace montánních témat nejen z Vysočiny, ale obecně i z jiných evropských regionů. Výsledky svých výzkumů představí geologové, historici, archeologové a další badatelé v rámci přednášek v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina ve čtvrtek 10. 10. a v pátek 11. 10. 2019. V pátek 11. 10. od 19,00 hod. pořádáme pro účastníky konference tradiční společenský večer na hradě Roštejně, spojený s prohlídkou nových hradních expozic budovaných postupně v rámci projektu „Zpřístupnění nových expozic na hradě Roštejně“.

Na závěr konference bude v sobotu 12. 10. vypravena exkurze, která účastníky zavede do havlíčkobrodského rudného revíru.

Mezinárodní konference je otevřená široké veřejnosti, zájemci si mohou stáhnout informace, případně přihlášku na webové adrese: http://muzeum. ji. cz/str. php?id=244&&parent_id=1&&lang=cz.

Přihlášky je možno zasílat na adresu stribrnajihlava@muzeum. ji. cz nebo poštou na:

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

Sylva Pospíchalová

Masarykovo nám. 55

586 01 Jihlava

Mgr. David Zimola