Moravské šibenicetisková zpráva ze dne: 16. 9. 2021

V prostorách malého výstavního sálu jihlavského muzea bude od 16. září do 21. listopadu k vidění výstava zapůjčená z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Během posledních desíti let byla na Moravě identifikována místa, kde stávaly některé šibenice zaznamenané na Prvním vojenském mapování.

V místech šibenic u Tišnova, Vranova nad Dyjí, Slavkova, Šatova, Ivančic a Bystřice nad Pernštejnem byl proveden archeologický výzkum, při němž byly odkryty půdorysy zděných šibenic umožňující hypotetickou rekonstrukci těchto staveb.

Nalezená keramika, železné předměty a mince z 15. až 18. století datují provoz na těchto popravištích.

Zde nalezené kosti odsouzenců dávají představu o pohlaví a stáří popravených delikventů.

Výstava seznamuje s výsledky bádání na těchto objektech.

Autoři výstavy: prof. PhDr. Josef Unger, CSc. ; akad. arch. Ing. Jan Velek; RNDr. Robin Pěnička, Ph. D. ; Mgr. Alica Křápková; Mgr. Soňa Boriová z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

PhDr. Radim Gonda, Ph. D.