Mouchy a surrealismustisková zpráva ze dne: 30. 11. 2018

Od 30. listopadu 2018 do 3. února 2019 bude ve výstavních prostorách třešťské pobočky Muzea Vysočiny Jihlava ke zhlédnutí výstava Jindřicha Roháčka ze Slezského zemského muzea v Opavě.

RNDr. Jindřich Roháček, CSc, pochází z Třeště. Studoval na dnešní Masarykově univerzitě v Brně a získal zde i doktorát přírodních věd. Postgraduální studia absolvoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v Entomologickém ústavu AV v Českých Budějovicích. Žije v Opavě a pracuje jako vedoucí entomologického pracoviště na oddělení přírodních věd Slezského zemského muzea. Po odborné stránce se zaměřuje na výzkum dvoukřídlého hmyzu, zejména drobných druhů skupiny Acalyptrata.

K volné kresbě přivedla autora poznámka jednoho z kolegů entomologů, která ocenila výtvarnou kvalitu některých jeho odborných ilustrací. Od roku 1978 proto začal pro potěšení (přátel, kolegů i sebe) každoročně kreslit jeden obrázek s „muchařským“ tématem, který pak rozesílal jako novoročenku. Všechny obrázky na těchto novoročenkách jsou ovlivněné jeho oblíbeným výtvarným stylem – surrealismem. Snad proto, že se při detailním studiu hmyzu autor setkává s velmi neobvyklými až bizarně krásnými tvary a strukturami. Originální novoroční perokresby J. Roháčka záhy získaly značný věhlas v entomologických kruzích u nás i ve světě. Protože každá novoročenka byla inspirována určitým druhem mouchy, je tato skutečnost u každého obrázku alespoň textově zmíněna, avšak často je prezentována i původní ilustrace toho kterého druhu.

Výstava prezentuje novoročenky z let 1979–2018 a tematicky související ilustrace much, včetně ukázek jejich uplatnění v odborné literatuře a komunitě specialistů na dvoukřídlý hmyz. U některých PF jsou pro oživení uvedeny i výroky jiných odborníků o smyslu toho, co podle jejich názoru dotyčné kresby znázorňují. Kromě toho je výstava obohacena ještě o řadu dalších ilustrací, které byly autorem vytvořeny pro jeho vědecké práce. Výstava je řazena chronologicky, postupně podle doby vzniku jednotlivých novoročenek, tedy od nejstarších po nejnovější.

Mgr. Milina Matulová