Muzejní a galerijní noc 2019tisková zpráva ze dne: 2. 5. 2019

V pátek 7. června se Muzeum Vysočiny Jihlava společně s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě i v letošním roce zapojí do v pořadí již XV. ročníku Festivalu muzejních nocí.

Nejprve budou mít návštěvníci možnost zhlédnout v prostoru malého dvorku výstavu kaktusů a sukulentů, případné pěstitelské dotazy zodpoví členové Klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava.

V 16:00 bude slavnostní vernisáží zahájena dlouhodobá výstava prezentující dětské havířské kroje a nejnovější archeologické nálezy v Kraji Vysočina – Jihlavský havířský průvod aneb archeologické muzejní havíření v prostorách muzejní půdy.

V 16:30 se v Malovaném sále uskuteční přednáška Jiřího Prokopa z České speleologické společnosti Jihlava, ZO Cunicunulus, s názvem Současné pozůstatky po dolování na Jihlavsku.

S představením nejen pro děti Mistr Kat aneb humorně o věcech neveselých a bolestivých vystoupí Divadlo Emillion z Ústí.

V 18:00 začne komentovaná prohlídka muzeem Ze sklepa až na půdu zaměřená na historii hornictví na Jihlavsku. Prohlídku povede archeolog Mgr. Davidem Zimolou.

Od 19:30 bude možné prohlédnout si interaktivní výstavu mapující trávení volného času ve středověku Svět středověkých her s kurátorem výstavy Mgr. Alešem Hochem.

Stálé expozice muzea budou pro návštěvníky muzejní noci přístupné do 21:00…

Milovníky středověké hudby jistě potěší vystoupení hudebního tria Zanyka, které se věnuje hudbě gotiky a rané renesance. Zazní písně plné dávných příběhů vyprávěné prastarými jazyky.

Večer v muzeu zakončíme v Malovaném sále autorským čtením zoologa Pavla Bezděčky.

I letos se na této akci podílí Magistrát města Jihlavy – díky této spolupráci mohou návštěvníci zavítat do Domu Gustava Mahlera, do Jihlavského podzemí nebo na bránu Matky Boží. Pokud bude příznivé počasí a až se setmí, bude možné se členy České astronomické společnosti, pobočka Vysočina, právě zde na úplný závěr pozorovat noční oblohu.

Vstup do jihlavského muzea a do ostatních objektů spolupracujících na této akci je zdarma!

Dana Oberreiterová