Muzejní edukacetisková zpráva ze dne: 2. 5. 2023

Po dobu uzavření muzea probíhá muzejní edukace v upraveném režimu. Přednášky v Malovaném sále zůstaly zachované. Programy, které standardně probíhají v muzejních expozicích, byly přepracovány a odehrávají se v Malovaném sále. V případě vhodného počasí byly programy realizovány také venku nebo přímo ve školách či školkách. Nabídka byla obohacena o procházky zaměřené na historii Jihlavy.

V září nabídneme školám i školkám programy v nové podobě. Po otevření představíme novou nabídku, která bude navázaná na opravené expozice. Samozřejmostí je také pokračování přednášek v Malovaném sále a neopomeneme ani oblíbené dílny.

Muzejní kroužek

Probíhá v muzeu každou středu. Náplň programu je rozmanitá a z velké části si ji tvoří hlavně děti, které si na začátku školního roku společně definují témata. V letošním roce chystáme na závěr školního roku malé představení. Kroužek bude probíhat také v příštím roce.

Příměstské tábory

Od roku 2020 nabízí muzeum hned dva příměstské tábory. Tradičně se snažíme o různé tematické zaměření. Letos nabízíme tábor s přírodovědným a astronomickým tématem. Kapacita táboru je naplněna.

Muzejní akademie

Muzejní akademie představuje unikátní prostor pro neformální, avšak systematické vzdělávání a další osobnostní rozvoj zejména u seniorů (oficiální věkové omezení pro účast na projektu však neexistuje). Projekt má svými obrysy navodit intelektuálně atraktivní prostředí vysokoškolských přednášek, cvičení a akademických diskusí. Účastníci se zapisují do tematicky orientovaných kurzů vedených odborníky z řad odborných zaměstnanců muzea, příp. smluvních lektorů. Každý kurz je přitom složen z minimálně čtyř na sebe navazujících tematických přednášek nebo cvičení. Obsah kurzů přitom vedle tematického vzdělávání více či méně cílí i na posilování širšího kulturního povědomí účastníků kurzu o městě Jihlavě a o jihlavském regionu.

Deskovka Českomoravská vrchovina hravě do škol

Projekt předpokládá realizaci žákovských workshopů, při kterých žáci spolupracující základní školy z Jihlavy pod vedením zkušeného lektora a za využití muzejního know-how sami vytvoří unikátní autorskou vzdělávací deskovou hru obsahově věnovanou přírodnímu dědictví Českomoravské vrchoviny. Přímým výstupem projektu je realizace žákovských workshopů jako takových coby originálního nástroje vzdělávání. Sekundárním výstupem projektu je vzdělávací desková hra, která bude dále sloužit coby vzdělávací nástroj v rámci výuky zapojených základních škol a také bude zapojena do edukačních programů Muzea Vysočiny Jihlava.

Augmentovaná realita – Virtuální okno do poslední doby ledové

Součástí expozice naší muzejní pobočky v Telči je i instalace AR mamuta – tzv. augmentované (rozšířené) reality.

Pro spuštění rozšířené reality je třeba stáhnout naši aplikaci (dostupné na Google Play a Apple Store). Po spuštění aplikace zvolte možnost výběh mamutů (povolte aplikaci přístup k fotoaparátu a kameře) a namiřte kameru na vytištěný obrázek. Na obrázku se Vám následně zobrazí náš malý muzejní AR mamut. Při návštěvě naší expozice pak po spuštění aplikace a volbě výběh mamutů namiřte svůj telefon nebo tablet na plakát s mamutem a otevře se Vám virtuální okno do poslední doby ledové. S našim muzejním AR mamutem se můžete i vyfotografovat. Pokud v aplikaci zvolíte funkci fotokoutek, mamut z virtuálního okna vystrčí hlavu a pokud někdo stojí vedle plakátu, mamut jej obtočí chobotem. V tomto okamžiku si můžete obraz z aplikace na památku vyfotografovat.

Aplikace vznikla při projektu Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geopark Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání financovaného v rámci programu Interrreg Rakousko – Česká republika.

Astronomické programy

Od září bude edukační program  Muzea Vysočiny Jihlava rozšířen o další astronomické programy. Kromě stávajících edukačních programů dojde k rozšíření nabídky o pozorování večerní oblohy, výjezdová pozorování a bude také spuštěn astronomický kroužek. Programy budou probíhat v těsné spolupráci s Jihlavskou astronomickou společností.

Renata Kremláčková, Dis., a Ing. Miloš Podařil